Στην Protogramma Informatics θεωρούμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας, είναι ο κυριότερος παράγοντας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και επιχειρηματικών ιδεών μας.

Εάν διαθέτετε ότι ικανότητες χρειάζονται και επιθυμείτε να εξελιχθείτε δίπλα σε μια ομάδα με βασικό άξονα το θετικό κλίμα και την συνεργατικότητα, στείλτε μας το βιογραφικό σας για την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Περιγραφή θέσης: Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων ΙΤ

 

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης αορίστου χρόνου

Κατηγορία εργασίας: Πληροφορική

Περιοχή εργασίας: Δήμος Θεσσαλονίκης

Eπιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑEI (ή ΤΕΙ) σχετικό με Πληροφορική
 • Εργασιακή εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχες θέσεις
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (θεωρούνται προαπαιτούμενα)
 • Συντήρηση, αναβάθμιση, εγκατάσταση και διαχείριση υλικού, λογισμικού και δικτύων
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε τελικούς χρήστες
 • Γνώσεις εγκατάστασης, συντήρησης, αναβάθμισης, Η/Υ και σχετικού εξοπλισμού και περιφερειακών
 • Συντήρηση, αναβάθμιση, και διαχείριση Διακομιστών Windows Server
 • Δημιουργία, διαχείριση και αναβάθμιση εικονικών μηχανημάτων (VMs) – τουλάχιστον HyperV
 • Διαχείριση Active Directory σε υβριδικό περιβάλλον (On-site και Azure Active Directory)
 • Διαχείριση χρηστών, δικαιωμάτων και αδειοδότησης Microsoft 365 – Microsoft Azure
 • Γνώση της ασφάλειας συστημάτων και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
 • Επινοητικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα, δεξιότητες επικοινωνίας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον με ισχυρό ομαδικό πνεύμα
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση (και απόκτηση σχετικών πιστοποιήσεων / ειδικότερα σε τεχνολογίες Cloud – Microsoft).

Περιγραφή θέσης: Σύμβουλος Υποστήριξης Εφαρμογών Πωλήσεων / Παραγωγής Κουφωμάτων

 

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης αορίστου χρόνου

Κατηγορία εργασίας: Πληροφορική

Περιοχή εργασίας Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:

 • Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση όλου του φάσματος των εφαρμογών κατασκευής κουφωμάτων, ρολών, παντζουριών, σιτών και σχετικών προϊόντων, λογισμικά όπως ProtoProduction, ProtoSales, Emmegi Soft, Klaes, Orgadata
 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης σε όλα τα στάδια ενός έργου εγκατάστασης
 • Συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων των αναγκών του πελάτη
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση της εφαρμογής, καθώς και υποστήριξη των χρηστών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο σχολής θετικής / τεχνικής κατεύθυνσης
 • Γνώση Εμπορικής διαχείρισης επιχειρήσεων
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού
 • Γνώση MS-Office
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση των εφαρμογών Softone και Pylon ERP’s
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων Microsoft SQL
 • Προϋπηρεσία 3-5 ετών στην παραγωγή ή σε τμήμα μηχανογραφημένης εταιρίας
 •  

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση αορίστου χρόνου

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Συνεχής εκπαίδευση (& απόκτηση σχετικών πιστοποιήσεων/ ειδικότερα σε τεχνολογίες Microsoft, ERP’s, Τεχνικά προγράμματα)

Σύμβουλος Υποστήριξης Εμπορικών & Λογιστικών Εφαρμογών (ERP Consultant)

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης αορίστου χρόνου

Κατηγορία εργασίας: Οικονομικά

Περιοχή εργασίας: Δήμος Θεσσαλονίκης

Αρμοδιότητες:

 • Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση όλου του φάσματος των εμπορικών εφαρμογών (ERP, CRM)
 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης σε όλα τα στάδια ενός έργου εγκατάστασης
 • Συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων των αναγκών του πελάτη
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση της εφαρμογής, καθώς και υποστήριξη των χρηστών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο σχολής Πληροφορικής ή σχολής Οικονομικής κατεύθυνσης ή Μηχανοργάνωσης
 • Γνώση Εμπορικής – Οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία 2 εώς 5 ετών ως Σύμβουλος Υλοποίησης έργων πληροφορικής ή σε τμήμα IT μηχανογραφημένης εταιρείας
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων Microsoft SQL
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού
 • Γνώση MS-Office
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση των εφαρμογών Softone και Pylon ERP’s
 • Γνώσεις Λογιστικής

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση αορίστου χρόνου

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον με ισχυρό ομαδικό πνεύμα
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση (και απόκτηση σχετικών πιστοποιήσεων/ ειδικότερα σε τεχνολογίες Cloud – Microsoft, ERP’s, λογιστικά)

Application Software Engineer

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης αορίστου χρόνου

Κατηγορία εργασίας: Πληροφορική

Περιοχή εργασίας: Δήμος Θεσσαλονίκης

Your daily work routine will include:

 • Develop testable features on the MS .net and .net core stack using C#
 • Draft technical documentation and implement proof-of-concepts to support design decisions
 • Mentor and train team members
 • Plan and execute technology upgrades.

The basic skills that the ideal candidates should have, are:

 • University degree in Information Technology, Computer Science or related field
 • Experience with .NET C#, or Java
 • Professional software development experience between 2 – 5 years, preferably in production sectors
 • Experience in Microsoft Blazor technology
 • Experience in MS SQL database, Entity Framework, DevExpress
 • Excellent experience in RESTful (WebAPI) and SOAP(WCF) web services, JSON and XML processing
 • Excellent experience in ASP.NET and MVC and MVVM patterns
 • Solid experience in Git
 • Experience in TFS and Azure DevOps experience desired
 • Excellent working knowledge of the English language
 • Basic knowledge of software development standards and practices
 • Ability to follow software requirements as well as to design, build and maintain efficient and reliable code
 • Good team spirit and accountable for working in a multi-cultural and
 • international environment
 • Fulfilled military obligations

Extra skills to be considered as an advantage:

 • Working knowledge of Python
 • Experience in Javascript and JQuery

Type of employment:

 • Permanent employment contract (Full-Time)

What is in it for you?

 • A permanent contract with a compensation package that includes private medical insurance, meal vouchers, mobile plan, etc.
 • Learning opportunities, in-house trainings, continuous coaching.
 • Fun, respectful, and supportive work environment that promotes work-life balance.
 • Mobility opportunities to work abroad, in case of interest, as we have various job openings in our Group.

Why Protogramma Informatics Greece, Cyprus, Austria?

 • Strong team spirit attitude
 • Dynamic, intelligent, agile and talented teams.
 • Large-scale challenging international projects.
 • Allows you to take the ownership of your work from the beginning, having specific responsibilities.
 • Active and meaningfully present in various IT communities