Στην Protogramma Informatics θεωρούμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας, είναι ο κυριότερος παράγοντας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και επιχειρηματικών ιδεών μας.

Εάν διαθέτετε ότι ικανότητες χρειάζονται και επιθυμείτε να εξελιχθείτε δίπλα σε μια ομάδα με βασικό άξονα το θετικό κλίμα και την συνεργατικότητα, στείλτε μας το βιογραφικό σας για την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Περιγραφή θέσης: Υποστήριξη Εμπορικών – Λογιστικών Προγραμμάτων ERP

 

Η εταιρεία πληροφορικής Protogramma Informatics δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού από το 1995. Έχει αναπτύξει και διαθέτει στην αγορά λογισμικό για επιχειρήσεις (ERP, CRM, Λογιστική) όπως και λύσεις για κάθετες αγορές (εστίαση, λιανική, παραγωγή, WMS, CRM, κτλ.) πάντα στον τομέα του λογισμικού και μηχανογράφησης.

Ο συνεργάτης, που θα επιλεγεί, θα στελεχώσει την ομάδα υποστήριξης και εγκατάστασης των προϊόντων της εταιρείας και τρίτων κατασκευαστών.

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης αορίστου χρόνου

Κατηγορία εργασίας: Πληροφορική

Περιοχή εργασίας: Δήμος Θεσσαλονίκης

Eπιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση ή εμπειρία εμπορικών / λογιστικών εφαρμογών σε κάποιο από τα ERP των εταιριών Softone, EpsilonNET
 • Άριστη γνώση Microsoft EXCEL
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση SQL
 • Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και εμπειρία στη διαχείριση πελατών
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου
 • Μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης με σταθερό μισθό
 • Διαρκή εξέλιξη και εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον με ισχυρό ομαδικό πνεύμα
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση (και απόκτηση σχετικών πιστοποιήσεων).

Περιγραφή θέσης: Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων ΙΤ

 

Η εταιρεία πληροφορικής Protogramma Informatics ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την διάθεση προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών για εμπορικές επιχειρήσεις και αναζητά Τεχνικό Υπολογιστικών Συστημάτων ΙΤ.

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης αορίστου χρόνου

Κατηγορία εργασίας: Πληροφορική

Περιοχή εργασίας: Δήμος Θεσσαλονίκης

Eπιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑEI (ή ΤΕΙ) σχετικό με Πληροφορική
 • Εργασιακή εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχες θέσεις
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (θεωρούνται προαπαιτούμενα)
 • Συντήρηση, αναβάθμιση, εγκατάσταση και διαχείριση υλικού, λογισμικού και δικτύων
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε τελικούς χρήστες
 • Γνώσεις εγκατάστασης, συντήρησης, αναβάθμισης, Η/Υ και σχετικού εξοπλισμού και περιφερειακών
 • Συντήρηση, αναβάθμιση, και διαχείριση Διακομιστών Windows Server
 • Δημιουργία, διαχείριση και αναβάθμιση εικονικών μηχανημάτων (VMs) – τουλάχιστον HyperV
 • Διαχείριση Active Directory σε υβριδικό περιβάλλον (On-site και Azure Active Directory)
 • Διαχείριση χρηστών, δικαιωμάτων και αδειοδότησης Microsoft 365 – Microsoft Azure
 • Γνώση της ασφάλειας συστημάτων και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
 • Επινοητικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα, δεξιότητες επικοινωνίας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον με ισχυρό ομαδικό πνεύμα
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση (και απόκτηση σχετικών πιστοποιήσεων / ειδικότερα σε τεχνολογίες Cloud – Microsoft).