Τα προϊόντα μας

Proto Production έκδοση 17.17.1.411

Από σήμερα υπάρχει η νέα έκδοση ProtoProduction και συμπεριλαμβάνει διανυσματικά γραφικά. Περιλαμβάνει τα εξής:

 • Δισδιάστατα και Τρισδιάστατα κουφώματα
 • Το κούφωμα χρωματίζεται και συνδυάζεται
 • Σε επόμενες εκδόσεις θα παίρνει τις διαστάσεις της προσφοράς και παραγγελίας
 • Επίσης εξάγεται σε αρχείο .png όπως και σε αρχείο .json για την μεταφορά σε άλλη εγκατάσταση
 • Ο σχεδιαστής βρίσκεται στα προϊόντα

Proto Designer 2 έκδοση 2015.15.2.701

Από σήμερα διατίθεται η έκδοση 2015.15.2.701 και περιλαμβάνει τα εξής νέα χαρακτηριστικά:

 • Αναβάθμιση φόμας ρυθμίσεων. Δυνατότητα επεξεργασίας πεδίων και απόκρυψης ή μετακίνησης αυτών
 • Νέοι connectors για MySQL, Firebird, Oracle, Access, Excel & XML
 • Αλλαγή αφάλειας εκτυπώσεων από τις ρυθμίσεις
 • Νέοι σχεδιαστές
 • Δυνατότητα χρωματισμού στα Dashboards
 • Δυνατότητα γραφικών στα δεδομένα των στηλών
 • Σύνολα στις λίστες (grids)

Proto Designer νέα έκδοση 2.1.0.8

Από σήμερα διατίθεται η έκδοση 2.1.0.8 και περιλαμβάνει τα εξής νέα χαρακτηριστικά:

 • Νέα πεδία στις ρυθμίσεις του προγράμματος
  • Menu, έαν η ομάδα είναι ορατή ή μη ορατή
  • List, εάν η ομάδα είναι ορατή ή μη ορατή
 • Φόρμα ‘Περί’
  • Περιέχει κλείδωμα / ξεκλείδωμα της φόρμας ρυθμίσεων
 • Ενεργοποίηση σύνδεσης με Microsoft Analysis services

Proto Sales νέα έκδοση 2.1.5.0

Από σήμερα διατίθεται η έκδοση 2.1.5.0 και περιλαμβάνει τα εξής νέα χαρακτηριστικά:

 • Παραγγελίες: Με αντιγραφή είδους στην παραγγελία και μετά αλλαγή διαστάσεων στα πρότυπα του αντιγραμμένου είδους, δεν επιμερίζονταν σωστά οι διαστάσεις
 • Προσφορές / παραγγελίες: Στις εκπτώσεις να μηδενίζονται τα ποσοστά έκπτωσης όλων των κατηγοριών (ανεξάρτητα αν έχουν κάποιο ποσό), όταν το συνολικό ποσοστό έκπτωσης της παραγγελίας αλλάζει σε 0
 • Είδη: Νέο πεδίο στα τζάμια: Συντελεστής Ψ
 • Ασφάλεια: Στο Licensing η cache να διαρκεί 120 ώρες (5 ημέρες) αντί για 8 ώρες
 • Ρυθμίσεις συστήματος προσφορών: Νέα πεδία Νόμισμα 1 και Νόμισμα 2 (συντελεστής και περιγραφή)
 • Ρυθμίσεις συστήματος προσφορών: Προεπιλεγμένο ποσοστό επιβάρυνσης. Αλλάζει το αρχικό ποσοστό επιβάρυνσης στην νέα προσφορά

Proto Barcode νέα έκδοση 1.1.0.1

Από σήμερα διατίθεται η έκδοση 1.1.0.1 και περιλαμβάνει τα εξής νέα χαρακτηριστικά:

 • Διόρθωση ρυθμίσεων σταθμού εργασίας & χρήστης μηχανής
 • Έλεγχος καταχώρησης ανά σταθμό εργασίας / παραγγελία / είδος
 • Προβολή με ανάλυση εργασιών με φίλτρο συγκεκριμένου σταθμού εργασίας

Το Proto Barcode παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγγελίας ανά σταμό εργασίας μέσω barcode και ενημερώνει την κάθε θέση εργασία με τα στοιχεία του προϊόντος που επεξεργάζεται την συγκεκριμένη στιγμή. Η ενημέρωση του τεχνικού τμήματος και της διοίκησης γίνεται μέσω του Proto Designer και του Web viewer.

Proto Designer νέα έκδοση 2.1.0.6

Από σήμερα διατίθεται η έκδοση 2.1.0.6 και περιλαμβάνει τα εξής νέα χαρακτηριστικά:

 • Νέα φόρμα με ρυθμίσεις του προγράμματος
 • Η φόρμα ρυθμίσεων είναι σχεδιαζόμενη από τον χρήστη
 • Νέος σχεδιαστής εκτυπώσεων Document Designer