Τι είναι ERP και CRM;

Τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (enterprise resource planning, ERP) όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα της Wikipedia, ορίζεται ως την ενσωμάτωση εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών διαχείρισης σε έναν ολόκληρο οργανισμό συνδυάζοντας χρηματοδότηση/λογιστική, κατασκευή, πωλήσεις και υπηρεσίες, διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) κτλ.

Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) είναι  μία ευρέως εφαρμοσμένη στρατηγική για την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με πελάτες, συμβολαιούχους πελάτες και προοπτικές πωλήσεων. Αυτό περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας για να οργανώσει, αυτοματοποιήσει και συγχρονίσει διεργασίες – κυρίως δραστηριότητες πωλήσεων, αλλά και αυτές που αφορούν το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη.

Τι προσφέρουν σε μια επειχείρηση;

Πέρα από τις μεγάλες επιχειρήσεις όλο και περισσότερες μικρομεσσαίες επιχειρήσεις κάθε κλάδου έχουν αρχίσει να λαμβάνουν υπόψη την αξία και τις δυνατότητες ενός ERP συστήματος. Μερικά από τα οφέλη είναι:

• Διαχείριση της επιχείρησης σε ένα σύστημα
• Μείωση κόστους
• Βελτιωμένη παραγωγικότητα
• Διαχείριση σχέσεων πελατών
• Καλύτερη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία

Όσον αφορά το σύστημα CRM, στόχος είναι η βελτίωση των σχέσεων εξυπηρέτησης πελατών και διατήρηση των πελατών όπως και η συμβολή στην αύξηση των πωλήσεων. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σκέφτονται την απόκτηση ενός CRM συστήματος, κυρίως για να βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνέπεια των σχέσεών τους με τους πελάτες και να χτίσουν σχέση αφοσίωσης με αυτούς.

Οργανισμοί που κυμαίνται από μικρομεσσαίες εώς μεγάλες επιχειρήσεις οφελούνται μέσω:

  • της εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες πελατών, όπως αγορές που έκαναν στο παρελθόν και ιστορικό αλληλεπίδρασης, κάτι το οποίο βοηθάει τους εκπροσώπους υποστήριξης πελατών να παρέχουν καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών

 

  •  συλλογής και πρόσβασης σε δεδομένα πελατών όπου μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τάσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτούς μέσω των λειτουργιών αναφοράς και οπτικοποίησης

 

  • της αυτοματοποίησης απλοϊοκών αλλά απαραίτητων εργασιών σχετικά με τα sales funnel και την υποστήριξη πελατών

Τι σας προσφέρει η Protogramma Informatics;

Με 25 χρόνια πορείας στην μηχανογράφηση επιχειρήσεων και 23 πιστοποιήσεις στην SoftOne, η εταιρεία μας, διασφαλίζει υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης των εφαρμογών ERP/CRM.

Ανεξάρτητα με την επιλογή του συστήματος που θα κάνετε, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας είναι έτοιμο να σας παρέχει:

✓ Την εγκατάσταση  του λογισμικού που θα επιλέξετε 

✓ Tην παρουσίαση των βασικών λειτουργιών καθώς και την παραμετροποίηση με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και τις προτιμήσεις των χρηστών

✓ Την πλήρη και συνεχή τεχνική υποστήριξη από το team της εταιρείας μας για οποιαδήποτε απορία ή ζήτημα προκύψει κατά την χρήση του λογισμικού, καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης

✓ Δυνατότητα διασύνδεσης οποιουδήποτε ERP επιλέξετε με το myData της ΑΑΔΕ περιλαμβάνοντας δωρεάν την αναβάθμιση, παραμετροποίηση καθώς και την εκπαίδευση και υποστήριξη

Επιλέξτε ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες εταιρίες της Ελλάδας στον χώρο των ERP/CRM συστημάτων,

πατώντας πάνω στην αντίστοιχη εικόνα: