Παρουσίαση ProtoSales

Παρακάτω υπάρχει μια περιληπτική παρουσίαση του λογισμικού ProtoSales. Αφορά την διαχείριση των πωλήσεων & παραγγελιών κουφωμάτων, ρολλών, σητών, κλπ. Περιλαμβάνει τιμοκαταλόγους, custom reports & συγχρονισμό υποκαταστημάτων και συνεργατών.

Ενότητες προγράμματος

 • Διαχείριση Προσφορών Κουφωμάτων, Παντζουριών, Ρολλών, Σητών κ.λ.π.
 • Συναλλαγές Πελατών
 • Παρακολούθηση Διακανονισμού Πληρωμών
 • Μετατροπή Προσφοράς σε Παραγγελία
 • On Line αποστολή Παραγγελίας (υποκαταστήματα) με VPN
 • On Line αποστολή Παραγγελίας (συνεργάτες) με Web services
 • Παρακολούθηση Ενεργειών Πελάτη (CRM)
 • Επικοινωνία με Εμπορικά Προγράμματα (ERP)
 • Σχεδιασμός Εκτυπώσεων ανά Πελάτη
 • Πολυγλωσσική Έκδοση (Αγγλικά, κ.λ.π.)
 • Προγραμματισμός Σέρβις & Τοποθετήσεις
 • Σύνδεση με Προγράμματα Παραγωγής Τρίτων

Ενδεικτικοί πελάτες

 • PVC: Θερμοπλαστική ΑΕ, Synco AE, Pierdoor ΑΒΕΕ, Καπετάνιος ΑΕ, Αφοί Κεχαίδη Ο.Ε.
 • Αλουμίνιο: Θερμοπλαστική ΑΕ, Μαντζάρης ΑΕ, Alkat AE, Alsyk, Formal
 • Ξύλο: Doctor Dom, Δρόσος, Kiritsis Windoor, KufomaGusto

Εργασίες εγκατάστασης

 • Αυτόματη εγκατάσταση
 • Αυτόματη εγκατάσταση Microsoft SQL Server 2005 για Microsoft Windows XP & Server 2003
 • Αυτόματη εγκατάσταση Microsoft SQL Server 2012 για Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 & Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
 • Ενεργοποίηση HASP ή software κλειδώματος
 • Δυνατότητα εγκατάστασης demo

Χρήση λειτουργικού συστήματος και λοιπού λογισμικού

Software

 • Clients: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, 8, 8.1
 • Servers: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
 • Microsoft Visual Studio 2005
 • Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012
 • Microsoft Office 2007, 2010, 2013