Λογισμικό επεξεργασίας κουφωμάτων / παντζουριών / ρολών / σητών

Έκδοση προσφοράς
Παραγωγή – κοπές – υλικά
Βελτιστοποίηση κοπών – στοκ ρεταλιών
Επικοινωνία με μηχανές παραγωγής
Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι – Πολιτικές εκπτώσεων
Online επικοινωνία με γνωστές εμπορικές εφαρμογές (ERP)
Πολυγλωσσικότητα
Εγκατάσταση και επικοινωνία με πολλαπλά σημεία ενδοεταιρικά και online
Αυτόματες αναβαθμίσεις
Εκδόσεις σε windows, web και mobile συστήματα
Δυνατότητα προσαρμογής φορών και εκτυπώσεων από τον χρήστη
Αυτοματισμοί για γρήγορη εκκίνηση χρήσης προϊόντος
Έμπειρη ομάδα υποστήριξης προϊόντος (τεχνογνωσία από το 1990)

Ενότητες προγράμματος

Βασικό πρόγραμμα παραγωγής
Ενότητα Κουφώματα – Είσοδοι
Ενότητα Παντζούρια
Ενότητα Ρολά
Ενότητα Σήτες
Βελτιστοποίηση κοπής
Απλή βελτιστοποίηση
Αποθήκη & διαχείριση ρεταλιών
Εκτίμηση υλικών & παραγγελίες υλικών
Αναφορές – Στατιστικά – Pivot
Πολυγλωσσικό ( Ελληνικά – Αγγλικά )
Διαχείριση αποθήκης – αγορές
Δημιουργία τιμοκαταλόγων από κοστολόγια
Επικοινωνία με ERP μέσω web services ( EpsilonNET Pylon – Softone )
Επικοινωνία με μηχανές παραγωγής
Πριόνι
Κολλητική – Καθαριστική
Πάγκος μηχανισμών
Κέντρα κατεργασίας
Ειδικές κατασκευές
Production monitoring
Προσφορές
Από υλικά
Από υλικά (με βελτιστοποίηση)
Από τιμοκαταλόγους
Έκδοση συνεργατών – αντιπροσώπων
CRM
Διαχείριση συνεργείων ( τοποθετήσεις – σέρβις )
Οικονομικές συναλλαγές πελατών
Web clients
Mobile clients
Σχεδιαστικό κουφωμάτων ( διανυσματικά γραφικά )
Application server ( cloud servers )
Office components
Mutliuser version

Ενδεικτικοί πελάτες

Synco
Παπαβασιλείου Dauwin
Κεχαγίδης Ecoframe
Eccoline Cyprus
Στρατηγέλλης GS
Ξανθόπουλος Toxota

Απαιτήσεις σε Hardware - Δίκτυα - Internet

Windows 7 και άνω. Προτείνονται Windows 10
Windows Server 2008 και άνω. Προτείνονται Windows 2012 R2
Windows SQL Server 2012 και άνω
Υπολογιστής με Intel Core 4 και άνω. Προτείνεται Intel i3 – i5 – i7
Μνήμη υπολογιστή 4 Gb και άνω. Προτείνεται 8 Gb και άνω
Σκληρός δίσκος υπολογιστής SSD 240 Gb κάνω. Προτείνεται SSD 480 Gb και άνω
Κάρτα γραφικών με μνήμη 1 Gb και άνω. Προτείνεται 2 Gb και άνω
Ταχύτητα επικοινωνίας δικτύου 1 Gbps
Σύνδεση με διαδίκτυο για την αυτόματη λείψη νέων εκδόσεων και την άμεση online υποστήριξη

Ιστορικό εκδόσεων

Έκδοση 17.17.2.624 / 17.3.2018

 1. Προσφορά: Στον υπολογισμό του κόστους από υλικά, υπό ορισμένες συνθήκες έπρεπε να γίνεται δεύτερος υπολογισμός για την εύρεση της σωστής τιμής. Διορθώθηκε
 2. Παραγγελία: Στις γραμμές παραγγελίας στον φάκελο κουφώματα / είσοδοι προστέθηκε η στήλη Περιεχόμενα, ώστε να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συσχετισμένα ρολά. παντζούρια ή σήτες στο συγκεκριμένο κούφωμα
 3. Υλικά: Στην εισαγωγή από το πρότυπο αρχείο Excel διορθώθηκε η τιμή αγοράς, ώστε να καταχωρείται στην τιμή αγοράς MM1 και όχι στην τιμή αγοράς ΜΜ2
 4. Υλικά: Νέο πεδίο Usb το οποίο χρησιμοποιείται στον υπολογισμό θερμοπερατότητας του ρολού
 5. Σετ μηχανισμού: νέο πεδίο ‘Κωδικός’ για την χρησιμοποίηση του σε εκτυπώσεις
 6. Επικοινωνία με ΕRP: Στην μεταφορά της παραγγελίας στο Soft1 δεν δημιουργεί χρώμα στις παρατηρήσεις όταν το προϊόν έχει ‘Χωρίς χρώμα’
 7. Επικοινωνία με ΕRP: Στην δημιουργία του προϊόντος κατά στο Soft1 δεν δημιουργεί χρώμα στην περιγραφή του είδους όταν το προϊόν έχει ‘Χωρίς χρώμα’

Έκδοση 17.17.2.623 / 15.3.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Στην προσφορά & παραγγελία λαμβάνει υπόψιν τα ΓΒΕ και την προσαύξηση στην περίπτωση που ισχύει ο κανόνας για την ελάχιστη διάσταση τζαμιού με σταθερό κόστος. Διορθώθηκε
 2. Σύντομη προσφορά: Στην προσφορά & παραγγελία αντιγράφεται το χρώμα πανιού σήτας στην επόμενη γραμμή με την δημιουργία νέα σήτας
 3. Σύντομη προσφορά: Στην προσφορά & παραγγελία αντιγράφεται το χρώμα μηχανισμού και χερουλιού κουφώματος στην επόμενη γραμμή με την δημιουργία νέου κουφώματος
 4. Παραγγελίες: Λάθος ποσότητες σε πρόσθετα που έχουν σετ υλικά, λόγω της δεύτερης ποσότητας στα πρόσθετα. Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού, βελτιώθηκε για σετ με τρέχον μέτρο και τετραγωνικό μέτρο
 5. Παραγγελία: Στην επιλογή προϊόντος με πρόσθετα πρέπει να φαίνεται και η περιγραφή του πρόσθετου. Έως τώρα υπήρχε μόνο ο κωδικός του προτύπου. Διορθώθηκε
 6. Παραγγελίες: Αλλαγή τρόπου αναζήτησης προϊόντος. Βελτίωση του χρόνου προβολής των προϊόντων στον επιλογέα. Κάποιες φορές καθυστερούσε στην προβολή των προϊόντων
 7. Τιμοκατάλογοι: Στον υπολογισμό του τιμοκαταλόγου από υλικά για το παντζούρι, ήταν λάθος το κόστος λόγω του πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων. Διορθώθηκε
 8. Τιμοκατάλογοι: Στον υπολογισμό τιμοκαταλόγου από υλικά υπολόγιζε το κούφωμα πάντοτε με το ίδιο τζάμι. Μετά την αλλαγή του τζαμιού στα πρότυπα, απενεργοποιήθηκε η επιλογή τζαμιού, διότι ο τιμοκατάλογος είναι ο πρότυπος με τα αρχικά υλικά

Έκδοση 17.17.2.622 / 12.3.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Βελτίωση ταχύτητας στην αναζήτηση του προϊόντος (έλεγχος σε Application Server)
 2. Σύντομη προσφορά: Στην ανατίμηση να περιλαμβάνονται τα πρόσθετα ή όχι. Υπάρχει ρύθμιση στις Επιλογές -> Προτεινόμενες τιμές -> Ομάδα ‘Προσφορά’ -> Πεδίο ‘Πρόσθετα περιέχονται στην ανατίμηση’
 3. Σύντομη προσφορά: Βελτίωση – έλεγχος της εργασίας μαζικές αλλαγές σετ προφίλ, χρωμάτων, υαλώσεων, κλπ.
 4. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές και παραγγελίες στην εργασία ‘Αναζήτηση προϊόντων’ φιλτράρονται μόνο οι κατηγορίες προϊόντων όπου έχει αδειοδότηση ο κάθε πελάτης
 5. Σύντομη προσφορά: Διόρθωση υπολογισμού τιμής πώλησης για τον περιορισμό σε ελάχιστο διάστασης τζαμιού. Πριν πολλαπλασίαζε το ‘Ελάχιστο κόστος υάλωσης’ με την διάσταση του προτύπου, τώρα απλώς διαλέγει την ‘Ελάχιστο κόστος υάλωσης’ όταν ισχύει το κριτήριο της ‘Ελάχιστης διάστασης’ του τζαμιού
 6. Προσφορές: Στις προσφορές και παραγγελίες, βελτιώθηκαν οι υπολογισμοί τιμών στα ρολά, σήτες και παντζούρια
 7. Προσφορές: Διόρθωση υπολογισμού τιμής κόστους για τον περιορισμό σε ελάχιστο διάστασης τζαμιού. Πριν πολλαπλασίαζε το ‘Ελάχιστο κόστος υάλωσης’ με την υπολογιζόμενη διάσταση τζαμιού, τώρα απλώς διαλέγει την ‘Ελάχιστο κόστος υάλωσης’ όταν ισχύει το κριτήριο της ‘Ελάχιστης διάστασης’ του τζαμιού
 8. Παραγγελίες: Νέο πεδίο ‘Επισκευή’
 9. Παραγγελίες: Η μαζική εκτύπωση εντύπων παραγγελίας βελτιώθηκε. Μπορούμε να επιλέγουμε την ώρα της εκτύπωσης ποιες εκτυπώσεις θέλουμε να εκτυπώσουμε από την ομάδα εκτυπώσεων. Ανοίγει διάλογος επιλογής πριν την εκτύπωση
 10. Τιμοκατάλογοι: Στην δημιουργία τιμοκαταλόγου από υλικά δημιουργούνται δείγματα σε ρολά, σήτες και παντζούρια. Έως τώρα υπήρχε μόνο για κουφώματα – εισόδους
 11. Τιμοκατάλογοι: Νέα εργασία. Μαζική δημιουργία τιμοκαταλόγων ανά χρώμα ή σετ προφίλ για πολλαπλούς επιλεγμένους τιμοκαταλόγους
 12. Γενικά: Αναβάθμιση βιβλιοθήκης περιβάλλοντος σε 17.2.6
 13. Εκτυπώσεις:
  • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki):
   • Αλλαγή γλώσσας του σχολίου
   • Εμφάνιση πολυγλωσσικού ονόματος πωλητή
  • Financial Offer (Thermoplastiki):
   • Αλλαγή γλώσσας του σχολίου
   • Εμφάνιση πολυγλωσσικού ονόματος πωλητή
  • Material Need per Lot (Dauwin): Προσθήκη νέου πεδίου Ημερομηνία Παράδοσης
  • Guides Order(Macedonian Rolls): Να βγάζει τις κοπές σε 2 στήλες
  • Slats Order(Macedonian Rolls): Νέα εκτύπωση
  • Customer Order (Macedonian Rolls): να βγάζει τις κοπές σε 3 στήλες
  • Customer Order Dauwin English: Διόρθωση αρμοκάλυπτρου, δεν έβγαζε τη περιγραφή
  • Customer QEF Offer Dauwin:
   • Να φέρνει διάσταση σε παντζούρια, ρολά, σήτες
   • Να μην είναι κόκκινο η έκπτωση

Έκδοση 17.17.2.421 / 6.3.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Στις αγγλικές προσφορές – παραγγελίες έδειχνε το $ αντί €. Διορθώθηκε
 2. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές & παραγγελίες υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης με το όνομα του χρώματος, όχι μόνο με την κατηγορία του χρώματος
 3. Σύντομη προσφορά: Τα εμπορεύματα δεν δείχνουν μόνο τα χρώματα όπου υπάρχουν οι αντίστοιχοι τιμοκατάλογοι. Διορθώθηκε
 4. Σύντομη προσφορά: Δεν δούλευε ο υπολογισμός τιμής όταν ο τιμοκατάλογος ήταν στο προϊόν. Διορθώθηκε
 5. Σύντομη προσφορά: Όταν η εκτύπωση είχε γλώσσα εκτύπωσης Αγγλικά δεν εκτύπωνε τις κατηγορίες των προϊόντων με Αγγλικούς χαρακτήρες. Διορθώθηκε
 6. Παραγγελίες: Όταν υπάρχει προϊόν με σετ και πολλές ποσότητες στο σετ υλικών, δεν έφερνε στην επιλογή των υλικών σωστά οι ποσότητες, αλλά πάντοτε 1 τεμάχιο. Διορθώθηκε
 7. Παραγγελίες: Υπάρχει πλέον η δυνατότητα μαζική ενημέρωση κατάστασης παραγγελίας, αφού πρώτα επιλέξουμε τις αντίστοιχες παραγγελίες
 8. Παραγγελίες: Όταν η παραγγελία έχει υπολογίσει υλικά ή βελτιστοποιηθεί δεν μπορεί να διαγραφεί
 9. Αγορές: Υπάρχει η δυνατότητα της αντιγραφής γραμμής του παραστατικού αγοράς με δεξί click στην γραμμή για το υλικό που θέλουμε να αντιγραφεί σε νέα γραμμή
 10. CRM: Δουλεύουν οι προειδοποιήσεις με προγραμματισμό ανά ενέργεια
 11. Παρτίδες: Νέο πεδίο ‘Ημερομηνία παράδοσης’. Παίρνει αυτόματα την ημερομηνία από την παραγγελία με την μέγιστη ημερομηνία. Είναι επεξεργάσιμο πεδίο.
 12. Πελάτες: Νέα πεδία επιλογής με τους αντίστοιχους βοηθητικούς πίνακες ‘Μεταφορική’ και ‘Δρομολόγιο’
 13. Πολυγλωσσικά: Υπάρχουν νέα πολλυγλωσσικά πεδία. ‘Όνομα πωλητή’ και ‘Κατάσταση παραγγελίας’. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αντίστοιχες πολλυγλωσσικές εκτυπώσεις
 14. Εκτυπώσεις:
  • Στρογγυλοποίηση φύρας ανά βέργα σε βελτιστοποίηση
  • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki): Μετάφραση στα Γερμανικά
  • Financial Offer (Thermoplastiki):  Μετάφραση στα Γερμανικά
  • Customer Order (Macedonian Rolls): Σωστά φίλτρα
  • Guides Order(Macedonian Rolls): Σωστά φίλτρα
  • Material need per Product (Direct Material): Διόρθωση υπολογισμού τιμής τζαμιού όταν είναι μικρότερο από το όριο
  • Doors Order: Να φαίνεται στο τέλος της εκτύπωσης σχήμα που εστάλη με mail
  • Customer Order Dauwin: Να φαίνονται οι κλειδαριές και τα χερούλια
  • Customer Order Dauwin English: Να φαίνονται οι κλειδαριές και τα χερούλια
  • Offer (Macedonian Rolls): Νέα εκτύπωση

Έκδοση 17.17.2.420 / 27.2.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Στα πρόσθετα των προσφορών και παραγγελιών, όταν επιλέγουμε πρόσθετα που έχουν μόνο ένα χρώμα μας το προτείνει αυτόματα. Βελτιώνεται έτσι ο χρόνος καταχώρησης τους
 2. Σύντομη προσφορά: Στα πρόσθετα των προσφορών και παραγγελιών, όταν επιλέγουμε πρόσθετα έρχονται αυτόματα οι διαστάσεις πλάτους και ύψους από τα πεδία του υλικού Πλάτος και Ύψος με την αντίστοιχη πρόταση της διάστασης. Έτσι υπολογίζονται πιο εύκολα και γρήγορα οι τιμές των πρόσθετων
 3. Παραγγελίες: Μετά τον υπολογισμό υλικών οι ποσότητες είχαν μόνο 2 δεκαδικά. Διορθώθηκαν σε 4 δεκαδικά
 4. Παραγγελίες: Μετά τον υπολογισμό υλικών, αφού ακυρώνουμε τους υπολογισμούς υπήρχε πρόβλημα στον συγχρονισμό των διαστάσεων μεταξύ προϊόντος και προτύπων. Διορθώθηκε
 5. Αγορές: Τα πεδία ‘Υλικό’ και ‘Χρώμα υλικού’ έγιναν υποχρεωτικά στις γραμμές του παραστατικού αγοράς
 6. Προϊόντα: Κατά την αντιγραφή προϊόντος σε νέο προϊόν δεν αντέγραφε τον υπάρχον τιμοκατάλογο. Διορθώθηκε μετά από απαίτηση των πελατών μας
 7. Τιμοκατάλογοι: Στα Υλικά τιμοκαταλόγου η στήλη ποσότητα έδειχνε τις τιμές κόστους. Διορθώθηκε
 8. Γενικά: Στην Αγγλική έκδοση του προγράμματος εμφανιζόταν το νόμισμα του δολαρίου ($) στα αξιακά πεδία. Διορθώθηκε σε νόμισμα ευρώ (€)

Έκδοση 17.17.2.419/ 23.2.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Αλλάζοντας την κατηγορία σε υπάρχουσα γραμμή αυξάνει ο α/α της ομάδας, δεν πρέπει να γίνεται. Διορθώθηκε
 2. Σύντομη προσφορά: Στο αντίγραφο δεν δείχνει στην εκτύπωση έκπτωση τζαμιού ή πάνελ. Διορθώθηκε
 3. Σύντομη προσφορά: Στην αποστολή προσφοράς με mail να συμπληρώνεται το e-mail παραλήπτη, θέμα και όνομα αρχείου με την περιγραφή της αντίστοιχης εκτύπωσης και τον αριθμός προσφοράς ή παραγγελίας. Διορθώθηκε
 4. Σύντομη προσφορά: Δε μεταφέρει στα πρόσθετα τη κατηγορία και τη περιγραφή χρώματος κατά τη μετατροπή σε παραγγελία. Διορθώθηκε
 5. Υλικά: Ενημέρωση υλικού με νέο χρώμα: ενημερώνει σωστά πρότυπο κόστος, όχι τιμή ΜΜ1, τιμή ΜΜ2. Διορθώθηκε
 6. Υλικά: Στρογγυλοποίηση ΜΜ2, στο υλικό γίνεται προς τα κάτω, ενώ στην παραγγελία προς τα πάνω. Διορθώθηκε
 7. Εκτυπώσεις:
  • Order (Nexus):
   • Λάθος πεδίο ημερομηνίας
   • Να εμφανίζει τα πρόσθετα
   • Να εμφανίζει τη σχετική προσφορά
  • Material Need per Lot (Dauwin):
   • Αλλαγή θέσης πελάτη
   • Να μη φαίνεται το χωρίς χρώμα
  • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki):
   • Στα αγγλικά να βγάζει την αγγλική περιγραφή πρόσθετου
  • Financial Offer (Thermoplastiki):
   • Στα αγγλικά να βγάζει την αγγλική περιγραφή πρόσθετου
  • Customer Offer (landscape) – GS: να μη φαίνεται το: μέγιστος χρόνος αποπληρωμής 60 ημέρες
  • Customer Offer – Final Price (landscape) – GS: να μη φαίνεται το: μέγιστος χρόνος αποπληρωμής 60 ημέρες
  • Νέα εκτύπωση: Private Sales Agreement (Thermoplastiki)

Έκδοση 17.17.2.418 / 15.2.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Κατά την αντιγραφή προϊόντος εκτός από το κούφωμα, τα υπόλοιπα να αντιγράφονται σε διαφορετική ομάδα και όχι στην ίδια. Διορθώθηκε
 2. Σύντομη προσφορά: Στον τίτλο της φόρμας προστέθηκε η αξία της προσφοράς
 3. Υλικά: Αλλαγή πρότυπου κόστους, παίρνει τιμή από μονάδα μέτρησης αγορών (ΜΜ1)
 4. Υλικά: Δημιουργία χρώμα σε υλικά. Η τιμή αγοράς μεταφέρεται στο κόστος βάσει σχέσης ΜΜ1 / ΜΜ2
 5. Υλικά: Ενημέρωση υλικών με χρώμα. Δημιουργήθηκαν τα σωστά πεδία για τις τιμές αγοράς
 6. Διάφορα: Διορθώθηκαν οι μεταφράσεις στα ελληνικά
 7. Εκτυπώσεις:
  • Όταν αντιγράφει QEF να αντιγράφει και το πεδίο Detail (Περιεχόμενα)
  • Διόρθωση υπολογισμού ποσότητας υλικών με ΜΜ Τ.Μ ή Μέτρα στις εκτυπώσεις Θερμοπλαστικής, να βγαίνουν τα τεμάχια
  • Aluminum Profile Cuttings (Nexus):
   • Να φέρνει και τα πρόσθετα του είδους
   • Αλλαγή εμφάνισης πρόσθετων παραγγελίας
  • Offer (Nexus):
   • Να φέρνει το σχόλιο γραμμής στο χρώμα πανιού όταν δεν είναι επιλεγμένο
  • Order (Nexus): Νέα εκτύπωση
  • Package Label (Nexus): Νέα εκτύπωση
  • Empty Label (Nexus): Νέα εκτύπωση
  • Customer Offer (landscape) – GS: να μη φαίνεται το χωρίς χρώμα
  • Customer Offer – Final Price (landscape) – GS: να μη φαίνεται το χωρίς χρώμα
  • Customer Order (landscape) – GS: να μη φαίνεται το χωρίς χρώμα
  • Customer Order – Final Price (landscape) – GS: να μη φαίνεται το χωρίς χρώμα

Έκδοση 17.17.2.417 / 13.2.2018

 1. Προσφορές: Δεν υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης έκπτωσης. Διορθώθηκε
 2. Γενικά: Διόρθωση μεταφράσεων ελληνικής γλώσσας

Έκδοση 17.17.2.416 / 12.2.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές – παραγγελίες άλλαξαν τα δεκαδικά των εκπτώσεων σε 2
 2. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές – παραγγελίες υπάρχουν πλέον οι εκπτώσεις των υλικών που μπορούν να εξαιρεθούν από το προϊόν. Υπολογίζονται από τις κατηγορίες έκπτωσης των υλικών του πελάτη
 3. Σύντομη προσφορά: Μετά την μετατροπή της σε παραγγελία δεν κλείδωνε η σύντομη προσφορά με αποτέλεσμα να μπορούμε να την μετατρέψουμε ξανά σε παραγγελία. Διορθώθηκε
 4. Σύντομη προσφορά: Διόρθωση της τιμής του συνόλου των υαλώσεων όταν έχουμε πρότυπα
 5. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές – παραγγελίες υπάρχει το πεδίο ‘Τρόπος ανοίγματος’. Μπορούμε να επιλέξουμε στους μηχανισμού τους διάφορους τρόπους ανοίγματος. Αφορά ρολά και σήτες
 6. Σύντομη προσφορά: Αλλαγή του χρωματισμού της ομάδας. Διαφοροποιείται μόνο από τις τρεις πρώτες στήλες, διότι δημιουργούσε πρόβλημα στην προβολή του κέρσορα και την επιλογή των γραμμών
 7. Σύντομη προσφορά: Στα εμπορεύματα δεν πρότεινε αυτόματα το χωρίς χρώμα, ενώ υπήρχε η ρύθμιση στις επιλογές. Διορθώθηκε
 8. Προσφορές: Στην μετατροπή της προσφοράς σε παραγγελία δεν υπήρχε το πεδίο διασύνδεσης. Διορθώθηκε
 9. Προσφορές: Μετά τον υπολογισμό δεν άλλαζε η καθαρή αξία αλλάζοντας την έκπτωση. Διορθώθηκε χωρίς την χρήση του επαναϋπολογισμού
 10. Παραγγελίες: Όταν επιλέγαμε σε ένα προϊόν να μην υπολογιστούν οι κοπές του, δεν υπολογίζονται πια τα πρόσθετα στις κοπές
 11. Παραγγελίες: Στον υπολογισμό υλικών φαινόταν η κατηγορίες του σετ μηχανισμού και όχι του σετ των υλικών του. Διορθώθηκε
 12. Παραγγελίες: Στον υπολογισμό υλικών δεν λάμβανε υπόψιν την ποσότητα της προδιαγραφής. Διορθώθηκε
 13. Αγορές: Δεν μπορούμε να μεταβάλουμε υλικό ή χρώμα του, διότι δημιουργούσε προβλήματα στα υπόλοιπα αποθήκης. Πρέπει να διαγράφουμε το υλικό και να περνάμε το νέο υλικό ή το χρώμα του
 14. Υλικά: Στρογγυλοποίηση της τιμής υπολογισμού σε 2 δεκαδικά κατά τον υπολογισμό της από την τιμή αγοράς
 15. Τιμοκατάλογοι: Όταν υπολογίζουμε τιμοκατάλογο από υλικά, μπορούμε να έχουμε δείγμα υλικών για συγκεκριμένη διάσταση προϊόντος, ώστε να ελέγχουμε τις τιμές που προκύπτουν
 16. Τιμοκατάλογοι: Προστέθηκε νέα ενότητα υλικά τιμοκαταλόγου, όπου φαίνονται τα δείγματα των υλικών από τα προϊόντα κατά τον υπολογισμό του τιμοκαταλόγου. Ενσωματώθηκε εκτύπωση ελέγχου Pricelist Log
 17. Εκτυπώσεις:
  • Aluminum Profile Cuttings (Nexus):
   • Διόρθωση διαστάσεων και ποσοτήτων
   • Να φαίνονται και τα ΤΟΥΜΠΟ
   • Να μη φαίνονται οι διαστάσεις στα πρόσθετα όταν είναι 0
  • Material Price list: Νέα εκτύπωση
  • Financial Offer (Thermoplastiki):
   • Διόρθωση τιμής όταν δεν έχει πρότυπα
  • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki):
   • Διόρθωση τιμής όταν δεν έχει πρότυπα
   • Διόρθωση τιμής τζαμιού
   • Να φαίνονται οι τίτλοι των πρόσθετων σε κάθε σελίδα
  • Customer Order Dauwin:
   • Να μη φαίνονται τα τζάμια πολλές φορές σε σύνθετα κουφώματα
  • Customer QEF Offer Dauwin:
   • Να μη φαίνονται τα τζάμια πολλές φορές σε σύνθετα κουφώματα
  • Pricelist Log: Νέα εκτύπωση

Έκδοση 17.17.2.415 / 7.2.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Όταν επιλέγουμε κατηγορία χρώματος προϊόντος εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα επιλογής χρώματος, ώστε να επιλέγει τις σωστές κοστολόγησης που βρίσκονται στα υλικά ανά χρώμα
 2. Σύντομη προσφορά: Όταν επιλέγουμε εμπόρευμα δημιουργείται νέα ομάδα. Πριν δεν γινόταν, διορθώθηκε
 3. Σύντομη προσφορά: Στα εμπορεύματα δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση διαστάσεων. Διορθώθηκε
 4. Σύντομη προσφορά: Λείπουν τα στοιχεία προσφοράς και το όνομα πελάτη στον τίτλο της φόρμας. Διορθώθηκε
 5. Σύντομη προσφορά: Ενσωματώθηκε η επιλογή μηχανισμού ανοίγματος στα σετ μηχανισμού, ώστε να μπορούμε να επιλέγουμε τον μηχανισμό ανοίγματος στα ρολά και στις σήτες κατά την καταχώρηση της προσφοράς. Οι μηχανισμοί ανοίγματος ορίζονται μαζί με τις κλειδαριές στον φάκελο του σετ μηχανισμού και χρησιμοποιούν τον ίδιο ρόλο
 6. Αγορές: Κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγοράς ενημερώνεται η Τελευταία ημερομηνία αγοράς στα χρώματα των υλικών
 7. Υλικά: Υπάρχουν 2 νέα πεδία στα χρώματα των υλικών, ‘Όριο ασφαλείας’ και ‘Τελευταία ημερομηνία αγοράς’. Το πρώτο πεδίο χρησιμοποιείται μόνο σε εκτυπώσεις
 8. Πρότυπα: Όταν επιλέγουμε σετ μηχανισμού να φαίνονται μόνο αυτά που δεν επιλέχτηκαν
 9. Πρότυπα: Αλλαγή διαλόγου επιλογής σετ μηχανισμού σε απλή μορφή, χωρίς σχέδιο. Γίνεται πιο απλώς ο χειρισμός της επιλογής σετ μηχανισμού
 10. Τιμοκατάλογοι: Όταν επιλέγουμε τιμοκατάλογο και δεν υπάρχει η έκδοση του, βγάζει μήνυμα προειδοποίησης
 11. Υπόλοιπα αποθήκης: Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα επιλογής του υλικού. Διορθώθηκε και βελτιώθηκε
 12. Υπόλοιπα αποθήκης: Υπάρχει μετρητής των εγγραφών, ώστε να γνωρίζουμε το δείγμα (ποσότητα) των υλικών που εκτυπώνονται. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα από τον χρήστη να ορίσει εάν θέλει να φαίνονται μόνο τα υπόλοιπα <> 0
 13. Εκτυπώσεις:
  • Financial Offer (Thermoplastiki):
   • Να μη φαίνονται οι διαστάσεις όταν είναι μηδέν
  • Customer QEF Offer Dauwin:
   • Να φαίνεται το σχήμα Πάνελ
   • Διόρθωση συνολικής τιμής είδους
   • Διόρθωση συνολικής τιμής συνοδευτικού είδους κουφώματος
   • Να εμφανίζονται όλα τα έξοδα
  • Offer (Nexus):
   • Διόρθωση τιμής
   • Να φέρνει το % ΦΠΑ πριν το ‘%’
   • Διόρθωση πρόσθετων

Έκδοση 17.17.2.414 / 5.2.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Στις γραμμές προτύπων όταν έχουμε περισσότερα τζάμια και αλλάξουμε το ένα από αυτά, μπορούμε με δεξί κλικ να αλλάξουμε αυτόματα τα υπόλοιπα πρότυπα στο νέο τζάμι
 2. Σύντομη προσφορά: Πρόταση συγκεκριμένης ομάδας στην πρώτη γραμμή της προσφοράς. Υπάρχει ρύθμιση στις Επιλογές -> Προτεινόμενες τιμές -> Ομάδα Προσφορά -> Πεδίο ‘Πρόταση κατηγορίας 1η γραμμή’
 3. Σύντομη προσφορά: Όταν το προϊόν έχει τιμοκατάλογο ανά προϊόν βγάζει μήνυμα λάθους με τα όρια των διαστάσεων του τιμοκαταλόγου
 4. Σύντομη προσφορά: Όταν αλλάζουμε χερούλι αλλάζει η τιμή του προτύπου και του προϊόντος. Ενσωματώθηκε η εξαίρεση από την έκπτωση του προϊόντος
 5. Αγορές: Όταν επιλέγουμε είδος που δεν έχει χρώματα (ένα χρώμα), εμφανίζεται αυτόματα το ‘Χωρίς χρώμα’, δίχως να χρειάζεται να το επιλέξουμε
 6. CRM: Υπάρχει φίλτρο στο ευρετήριο για να προβάλλονται οι εγγραφές σε συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα, όπως στις προσφορές – παραγγελίες
 7. Τιμοκατάλογοι: Αντιγράφοντας συγκεκριμένο σετ προφίλ ή χρώμα τιμοκαταλόγου, υπάρχει ερώτηση για ανατίμηση τιμής, κόστους και ΓΒΕ, ποσοστιαία ή αξιακά
 8. Πελάτες: Προστέθηκαν οι επαφές πελατών ανά πελάτη, όπως στο ProtoSales
 9. Γενικά: Προστέθηκε η λειτουργία προβολής πολλαπλής φόρμας στους προμηθευτές, τα προϊόντα και τα υλικά
 10. Γενικά: Ρύθμιση διαγραφής αρχείου καταγραφής σφαλμάτων ProtoProduction.log
 11. Γενικά: Εάν ο τίτλος της στήλης ενός πεδίου δεν χωράει επίσης έχει περισσότερα από ένα γράμματα, αναδιπλώνεται σε περισσότερες γραμμές
 12. Γενικά: Στις παραπάνω φόρμες απενεργοποιήθηκαν τα κουμπιά Νέα εγγραφή, Αποθήκευση και Νέα, όπως και αντιγραφή εγγραφής
 13. Εκτυπώσεις: Νέα εκτύπωση στατιστικών ‘Υπόλοιπα αποθήκης’, ενσωματώθηκε στο μενού των υλικών
 14. Εκτυπώσεις:
  • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki):
   • Διόρθωση υπολογισμού τιμής πάνελ
   • Δεκαδικά σε Έκπτωση τζαμιού
   • Διόρθωση ποσότητας Πρόσθετων προϊόντος
   • Διόρθωση SQL script για τον υπολογισμό των συνόλων έβγαζε σφάλμα όταν υπήρχε τιμή μηδέν
  • Financial Offer (Thermoplastiki):
   • Διόρθωση υπολογισμού τιμής πάνελ και τζαμιού
   • Διόρθωση ποσότητας Πρόσθετων προϊόντος
  • Material need per Product Grouped (Cost):
   • Διόρθωση φίλτρου στην εμφάνιση σητών

Έκδοση 17.17.2.413 beta / 1.2.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελία, η αυτόματη αρίθμηση δεν δούλευε σωστά στην περίπτωση που καταχωρούσαν περισσότεροι χρήστες. Διορθώθηκε
 2. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελία, άλλαξαν όλοι οι υπολογισμοί λόγω της νέα δυνατότητας να μην περιέχεται υλικό στην έκπτωση του προϊόντος
 3. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελία, αλλάζει η τιμή του προϊόντος όταν αλλάζουμε διαστάσεις στα πρότυπα. Διορθώθηκε
 4. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελία, αφαιρέθηκε η στήλη υάλωση από τις αντίστοιχες γραμμές. Οι υαλώσεις αλλάζουν και δουλεύουν μόνο από τα πρότυπα, όπως ακριβώς στο ProtoSales
 5. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελία, όσα υλικά δεν περιλαμβάνονται στην έκπτωση του προϊόντος φαίνονται έντονα στα πρότυπα του κουφώματος (υαλώσεις, πάνελ, χερούλι)
 6. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελία, επιτρέπεται αλλαγή τιμών προϊόντων μόνο εάν έχει την αντίστοιχη ρύθμιση το προϊόν (Αλλαγή από τον χρήστη). Διαφορετικά δουλεύουμε με εκπτώσεις
 7. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελία, υπάρχει παράμετρος στις ‘Επιλογές’ του προγράμματος στην ‘Ομάδα τιμοκατάλογοι’, να μην φιλτράρει τα χρώματα του τιμοκαταλόγου για όσους έχουν ένα χρώμα στον τιμοκατάλογο και δουλεύουν με προσαυξήσεις
 8. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελία, διορθώθηκαν οι ενημερώσεις των συνόλων από τις αλλαγές τιμών στις γραμμές, όπως και των πρόσθετων
 9. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελία, διορθώθηκε ο υπολογισμός του πάνελ όταν επιλέγουμε διαφορετικό πάνελ και όταν δεν συμπεριλαμβάνεται στις εκτυπώσεις
 10. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελία, βελτιώθηκε η εργασία ‘Επαναϋπολογισμός τιμών’
 11. Αγορές: Δεν γινόταν διαγραφή παραστατικού. Διορθώθηκε
 12. Αγορές: Υπάρχουν νέα πεδία ‘Ποσότητα 2’, ‘Σχέση ΜΜ1 / ΜΜ2’ και οι αντίστοιχες μονάδες μέτρησης. Μπορούμε να καταχωρήσουμε αγορά από οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης
 13. Υλικά: Νέο πεδίο ‘Υπόλοιπο 2’ που ενημερώνεται κι αυτό από τις αγορές
 14. Υλικά: Από τις αγορές ενημερώνεται και το πεδίο ‘Σχέση ΜΜ1 / ΜΜ2’
 15. Υλικά: Το πρότυπο κόστος κοκκινίζει όταν είναι διαφορετικό της τιμής αγοράς ΜΜ2
 16. Προϊόντα: Τα προϊόντα με τύπο υπολογισμού ‘Από τον χρήστη’ φαίνονται στο ευρετήριο κόκκινα. Επίσης στις προσφορές  – παραγγελίες φαίνονται με italic και η τιμή τους με κόκκινο φόντο
 17. Εκτυπώσεις:
  • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki):
   • Ξεχωριστά τιμή για τζάμι.
   • Να μην έχει γραμμές.
   • Αλλαγή δεκαδικών ανάλογα με τη μονάδα μέτρησης στα πρόσθετα
   • Διόρθωση τιμών και ποσοτήτων σε πρόσθετα
   • Διόρθωση λεκτικού Μονάδας μέτρησης
   • Παραστατικό κάτω από το τηλ./ φαξ
  • Financial Offer (Thermoplastiki):
   • Αλλαγή δεκαδικών ανάλογα με τη μονάδα μέτρησης στα πρόσθετα
   • Διόρθωση τιμών και ποσοτήτων σε πρόσθετα
   • Διόρθωση λεκτικού Μονάδας μέτρησης
   • Παραστατικό κάτω από το τηλ./ φαξ
  • Proforma Invoice (Thermoplastiki):
   • Παραστατικό κάτω από το τηλ./ φαξ
  • Customer QEF Offer Dauwin: Νέα εκτύπωση
  • Material Need per Lot (Dauwin): Να φαίνεται ο πελάτης
  • Αλλαγή τζαμιού σε εκτυπώσεις να το φέρνει από τα πρότυπα
  • Offer (Nexus): Νέα εκτύπωση QEF

Έκδοση 17.17.2.412 / 26.1.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Σχεδιασμός νέας φόρμας
 2. Σύντομη προσφορά: Νέο πεδίο ‘Παραστατικό’ και νέα φόρμα για τα στοιχεία του παραστατικού. Τα δεδομένα εισάγονται από τον χρήστη
 3. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές – παραγγελίες, διορθώθηκε η αλλαγή τιμή από τον χρήστη και ο υπολογισμός στα σύνολα
 4. Αγορές:
  • Στις γραμμές παραστατικού προστέθηκε η στήλη κατηγορία υλικού για να φιλτράρει τα επιλεγόμενα είδη
  • Στις ρυθμίσεις υπάρχει επιλογή για την ενημέρωση της τιμής αγοράς των υλικών με ή χωρίς έκπτωση
  • Το πεδίο ΦΠΑ είναι επεξεργάσιμο
  • Νέα πεδία στους προμηθευτές ‘Υπόλοιπο’, ‘Τζίρος συνολικός’ και ‘Τζίρος χρήσης’, τα οποία ενημερώνονται από το παραστατικό αγοράς
  • Εάν το χρώμα υλικού που επιλέχθηκε δεν υπάρχει στο είδος, τότε προστίθεται στο είδος, όπως προστίθενται οι τιμές αγοράς, τιμή κόστους και ενημερώνει το ποσοτικό υπόλοιπο του υλικού

Έκδοση 17.17.2.411 / 25.1.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελίες, έρχονται αυτόματα οι ποσότητες στα πρόσθετα από το αντίστοιχο υλικό. Προσοχή: Όταν ανοίγω υλικό, π.χ. τζάμια με Μ.Μ.2 τετραγωνικό μέτρο, τότε η ποσότητα κατά πλάτος και η ποσότητα κατά ύψος έχουν την τιμή 1, ώστε να έρχεται και στα πρόσθετα της προσφορά και να υπολογίζονται σωστά τα τετραγωνικά μέτρα, όπως ακριβώς στο ProtoSales, διαφορετικά οι υπόλοιπες μονάδες μέτρησης φέρνουν μόνο 1 στην ποσότητα κατά πλάτος
 2. Σύντομη προσφορά: Προσφορά – παραγγελίες, όταν επιλέγουμε χρώματα φαίνονται με σειρά ταξινόμησης του πεδίου ‘Ταξινόμηση’ από τα χρώματα. Εάν δεν έχει τιμή τότε ταξινομούνται με την σειρά καταχώρησης
 3. Υλικά: Στην εργασία ‘Μαζική αλλαγή πεδίων υλικών’ προστέθηκε το πεδίο ‘Ελάχιστη διάσταση υάλωσης’
 4. Εκτυπώσεις:
  • Aluminum Profile Cuttings (Nexus): Νέα εκτύπωση
  • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki)
   • Διόρθωση γραμμών να μην αυξομειώνονται
   • Αλλαγή στοίχισης logo
   • Διόρθωση μορφής τετρ. Μέτρων
   • Αλλαγή εικόνας να μη φαίνονται οι διαστάσεις

Έκδοση 17.17.2.410 / 24.1.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Μετά από αντιγραφή ομάδας, αλλάζοντας το ύψος του επικαθήμενου ρολού δεν ενημέρωνε το κούφωμα. Διορθώθηκε
 2. Σύντομη προσφορά: Στα εμπορεύματα είναι πλέον δυνατή η επιλογή του σετ προφίλ
 3. Σύντομη προσφορά: Λειτουργεί ο περιορισμός εκπτώσεων για τζάμια και πάνελ. Η ρύθμιση γίνεται στα υλικά όπου προστέθηκε νέο πεδίο ‘Εκτός έκπτωσης προϊόντος’. Σε επόμενη έκδοση θα προστεθεί στις προσφορές και παραγγελίες, όπως και στο χερούλι του κουφώματος
 4. Προσφορές: Προστέθηκε νέο πεδίο ‘Περιοχή παράδοσης’, το οποίο φέρνει δεδομένα από τον πελάτη με την επιλογή του, αλλά μπορεί να επεξεργαστεί. Το συγκεκριμένο πεδίο εμφανίζεται στις εκτυπώσεις
 5. Προσφορές: Στις προσφορές – παραγγελίες στα πρόσθετα και στα πρόσθετα στις γραμμές υπάρχει ποσότητα πλάτους και ποσότητα ύψους, αφού πρώτα καθοριστούν στα υλικά. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται και στις εκτυπώσεις
 6. Προσφορές: Στις προσφορές – παραγγελίες στην επιλογή χρώματος στα προϊόντα εμφανίζονται μόνο τα χρώματα που φαίνονται στους τιμοκαταλόγους. Επίσης περιορίζονται και από τα χρώματα των σετ προφίλ
 7. Προσφορές: Στις προσφορές – παραγγελίες στα πρόσθετα και στα πρόσθετα στις γραμμές υπάρχει νέο πεδίο ‘Παρατηρήσεις’ για τα σχόλια στα πρόσθετα. Μπορούν να εμφανίζονται στις εκτυπώσεις
 8. Προσφορές: Δεν εμφανίζονται οι εκπτώσεις πελατών στα πρόσθετα και στα πρόσθετα στις γραμμές. Διορθώθηκε
 9. Προσφορές: Στις προσφορές – παραγγελίες υπάρχει κουμπί ‘Προβολή σε παράθυρο’ για να ανοίγουμε περισσότερα παράθυρα. Από το πληκτρολόγιο ανοίγει με F4
 10. Αγορές: Νέα ενότητα παραστατικά αγορών. Μπορούν να καταχωρηθούν παραστατικά που ενημερώνουν την αποθήκη σε ποσότητες είτε θετικά είτε αρνητικά, όπως επίσης το κόστος αγοράς των υλικών με ή χωρίς έκπτωση ανά χρώμα. Επίσης υπάρχει παραγγελία αγορών, η οποία μπορεί να μετασχηματιστεί σε παραστατικά αγοράς. Στο μέλλον θα γίνουν περισσότεροι αυτοματισμοί πάνω στην συγκεκριμένη ενότητα
 11. CRM: Δεν υπήρχε το κουμπί διαγραφή. Διορθώθηκε
 12. Υλικά: Διόρθωση υπολογισμού Τιμής αγοράς ΜΜ2 από τιμή αγοράς ΜΜ1
 13. Πελάτες: Υπάρχει κουμπί ‘Προβολή σε παράθυρο’ για να ανοίγουμε περισσότερα παράθυρα. Από το πληκτρολόγιο ανοίγει με F4
 14. Πελάτες: Προστέθηκε νέο πεδίο ‘Email2’
 15. Εκτυπώσεις:
  • Material need per Product (Direct Material) – Synco:
   • Να φαίνονται όλοι οι μηχανισμοί σε σύνθετο κούφωμα
   • Κενό πριν την επόμενη κατηγορία
   • Η κατηγορία υλικού να φαίνεται μόνο στο footer της ομάδας, μεγαλύτερο το μήκος του υλικού
  • Material need per Order (Direct Material):
   • Η κατηγορία υλικού να φαίνεται μόνο στο footer της ομάδας
  • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki):
   • Στο τέλος στα σύνολα ο ΦΠΑ να είναι με % όπως στο PS
   • Να φαίνεται το νέο πεδίο Ποσότητα2 στα πρόσθετα
  • Financial Offer (Thermoplastiki):
   • Στο τέλος στα σύνολα ο ΦΠΑ να είναι με % όπως στο PS
  • Proforma Invoice – Order (Thermoplastiki):
   • Να φαίνονται και τα υπόλοιπα είδη όταν είναι 0 ο Α/Α Κουφώματος
  • Ρολλό Μακεδονίας – νέες εκτυπώσεις:
   • Guides Order(Macedonian Rolls)
   • Customer Order (Macedonian Rolls)

Έκδοση 17.17.2.409 / 18.1.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Τα εμπορεύματα δεν μετασχηματίζονταν σε παραγγελία. Διορθώθηκε
 2. Σύντομη προσφορά: Οι σήτες στον μετασχηματισμό σε παραγγελία φαίνονταν στον φάκελο των εμπορευμάτων. Διορθώθηκε
 3. Προσφορές: Στις προσφορές & παραγγελίες κατά την αντιγραφή κουφωμάτων / εισόδων με άλλα προϊόντα στην ίδια ομάδα έβγαζε σφάλμα. Διορθώθηκε
 4. Προσφορές: Στις προσφορές & παραγγελίες όταν επιλέγουμε πελάτη με τρόπο πληρωμής όχι επιτρεπτό δεν τον φέρνει ως προεπιλογή. Ο τρόπος πληρωμής μένει κενός
 5. Προσφορές: Στον υπολογισμό της τιμής από υλικά δεν πολλαπλασίαζε τις ποσότητες των τύπων υπολογισμού (προϊόντα, πρότυπα, σετ μηχανισμών και σετ υλικών). Διορθώθηκε
 6. Συναλλαγές πελατών: Όταν επιλέγουμε πελάτη με τρόπο πληρωμής όχι επιτρεπτό δεν τον φέρνει ως προεπιλογή. Ο τρόπος πληρωμής μένει κενός
 7. Υλικά: Στην εργασία ενημέρωση χρώματος υλικών υπάρχει πλέον η δυνατότητα ενημέρωσης τιμών συγκεκριμένου χρώματος. Έως τώρα είχαμε μόνο την δυνατότητα εισαγωγής χρώματος
 8. Υλικά: Προστέθηκε νέο πεδίο Τιμή αγοράς ΜΜ2, ώστε να χρησιμοποιηθεί στα παραστατικά αγοράς. Κατά την καταχώρηση του υπολογίζει αυτόματα βάση συσχέτιση ΜΜ1 και ΜΜ2 την τιμή αγοράς της ΜΜ2 (υπολογισμού)
 9. Υλικά: Όταν αλλάζουμε τις κατηγορίες και υποκατηγορίες τους γίνεται αυτόματη ενημέρωση στην φόρμα των υλικών στην περιγραφή κατηγορίας. Δεν γινόταν αυτό έως τώρα
 10. Χρώματα: Όταν αλλάζουμε τις κατηγορίες και υποκατηγορίες τους γίνεται αυτόματη ενημέρωση στην φόρμα των υλικών στις γραμμές χρωμάτων στην περιγραφή κατηγορίας χρώματος. Δεν γινόταν έως τώρα
 11. Application server: Κατά την καταχώρηση της προσφοράς ή παραγγελίας υπήρχε συχνά το μήνυμα λάθους ‘Error ObjectType is null’. Διορθώθηκε
 12. Εκτυπώσεις:
  • Νέα εκτύπωση:
   • Proforma Invoice – Order (Thermoplastiki)
  • Element Formulas – Εμφάνιση υλικού
  • Gs –> Customer Order (landscape), Customer Order – Final Price (landscape) , Customer Offer (landscape) ,Customer Offer – Final Price (landscape), Customer Order (No Add ons)
   • Εμφάνιση των Εμπορευμάτων
  • Θερμοπλαστική – Financial Offer with Discount (Thermoplastiki)
   • Διόρθωση: να φέρνει τα ρολά και τις σήτες όταν η 1η ομάδα δεν έχει αλλά η 2η έχει
   • Πιο κοντά το χρώμα στο κούφωμα
  •  Θερμοπλαστική – Financial Offer (Thermoplastiki)
   • Διόρθωση: να φέρνει τα ρολά και τις σήτες όταν η 1η ομάδα δεν έχει αλλά η 2η έχει
  • Total Material Need per Order – Total Material Need Per Product
   • Να μη φαίνονται τα λάστιχα