Λογισμικό επεξεργασίας κουφωμάτων / παντζουριών / ρολών / σητών

Έκδοση προσφοράς
Παραγωγή – κοπές – υλικά
Βελτιστοποίηση κοπών – στοκ ρεταλιών
Επικοινωνία με μηχανές παραγωγής
Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι – Πολιτικές εκπτώσεων
Online επικοινωνία με γνωστές εμπορικές εφαρμογές (ERP)
Πολυγλωσσικότητα
Εγκατάσταση και επικοινωνία με πολλαπλά σημεία ενδοεταιρικά και online
Αυτόματες αναβαθμίσεις
Εκδόσεις σε windows, web και mobile συστήματα
Δυνατότητα προσαρμογής φορών και εκτυπώσεων από τον χρήστη
Αυτοματισμοί για γρήγορη εκκίνηση χρήσης προϊόντος
Έμπειρη ομάδα υποστήριξης προϊόντος (τεχνογνωσία από το 1990)

Ενότητες προγράμματος

Βασικό πρόγραμμα παραγωγής
Ενότητα Κουφώματα – Είσοδοι
Ενότητα Παντζούρια
Ενότητα Ρολά
Ενότητα Σήτες
Βελτιστοποίηση κοπής
Απλή βελτιστοποίηση
Αποθήκη & διαχείριση ρεταλιών
Εκτίμηση υλικών & παραγγελίες υλικών
Αναφορές – Στατιστικά – Pivot
Πολυγλωσσικό ( Ελληνικά – Αγγλικά )
Διαχείριση αποθήκης – αγορές
Δημιουργία τιμοκαταλόγων από κοστολόγια
Επικοινωνία με ERP μέσω web services ( EpsilonNET Pylon – Softone )
Επικοινωνία με μηχανές παραγωγής
Πριόνι
Κολλητική – Καθαριστική
Πάγκος μηχανισμών
Κέντρα κατεργασίας
Ειδικές κατασκευές
Production monitoring
Προσφορές
Από υλικά
Από υλικά (με βελτιστοποίηση)
Από τιμοκαταλόγους
Έκδοση συνεργατών – αντιπροσώπων
CRM
Διαχείριση συνεργείων ( τοποθετήσεις – σέρβις )
Οικονομικές συναλλαγές πελατών
Web clients
Mobile clients
Σχεδιαστικό κουφωμάτων ( διανυσματικά γραφικά )
Application server ( cloud servers )
Office components
Mutliuser version

Ενδεικτικοί πελάτες

Synco
Παπαβασιλείου Dauwin
Κεχαγίδης Ecoframe
Eccoline Cyprus
Στρατηγέλλης GS
Ξανθόπουλος Toxota

Απαιτήσεις σε Hardware - Δίκτυα - Internet

Windows 7 και άνω. Προτείνονται Windows 10
Windows Server 2008 και άνω. Προτείνονται Windows 2012 R2
Windows SQL Server 2012 και άνω
Υπολογιστής με Intel Core 4 και άνω. Προτείνεται Intel i3 – i5 – i7
Μνήμη υπολογιστή 4 Gb και άνω. Προτείνεται 8 Gb και άνω
Σκληρός δίσκος υπολογιστής SSD 240 Gb κάνω. Προτείνεται SSD 480 Gb και άνω
Κάρτα γραφικών με μνήμη 1 Gb και άνω. Προτείνεται 2 Gb και άνω
Ταχύτητα επικοινωνίας δικτύου 1 Gbps
Σύνδεση με διαδίκτυο για την αυτόματη λείψη νέων εκδόσεων και την άμεση online υποστήριξη

Ιστορικό εκδόσεων

Έκδοση 17.17.2.641 / 18.5.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Βελτιώθηκε ο υπολογισμός κόστους. Υπολογίζει ταυτόχρονα προϊόντα από τιμοκατάλογο στήλη κόστους και από υλικά
 2. Σύντομη προσφορά: Όταν σε επόμενη σειρά προσφοράς υπάρχει προϊόν που ο τιμοκατάλογος δεν έχει το χρώμα της προηγούμενη γραμμής προσφοράς έδειχνε το χρώμα. Πλέον δεν δείχνει το χρώμα εάν δεν υπάρχει στον συγκεκριμένο τιμοκατάλογο. Βελτιώθηκε μετά από απαίτηση ενός συγκεκριμένου πελάτη
 3. Προσφορές: Στην αντιγραφή προσφοράς άλλαζε ο Α/Α προσφοράς υπό συνθήκης. Διορθώθηκε
 4. Προσφορές: Στην ‘Δημιουργία παραγγελίας’ από προσφορά άλλαζε ο Α/Α παραγγελίας υπό συνθήκης. Διορθώθηκε
 5. Παραγγελίες: Όσες προέρχονταν από προσφορές και είχαν προϊόντα σε αυτόνομη ομάδα δημιουργούσε αριθμό στο σχετικό κούφωμα. Πλέον δημιουργείται μηδενικό συσχετιζόμενο κούφωμα. Επηρέαζε ορισμένες εκτυπώσεις όταν είχαμε προϊόντα χωρίς κούφωμα
 6. Πελάτες: Μπορούμε να κάνουμε μαζική ενημέρωση κατηγοριών εκπτώσεων προϊόντων ή υλικών σε περισσότερο από ένα πελάτη επιλεκτικά
 7. Πελάτες: Για τον παραπάνω λόγο υπάρχει νέο πεδίο στον πελάτη ‘Κατηγορία έκπτωσης πελάτη’. Είναι διαχειρίσιμο από τον χρήστη
 8. Βελτιστοποίηση: Όταν ο κωδικός προφίλ – ενίσχυσης είναι ίδιος αλλά ανήκει σε διαφορετικές κατηγορίες δεν βγαίνουν σε ενιαία κατηγορία στην εκτύπωση βελτιστοποίησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οπτικά μόνο περισσότερες βέργες. Διορθώθηκε
 9. Γραφικά: Κατά την εισαγωγή ορισμένων προφίλ σε dxf στα υλικά, δεν εμφάνιζε το σχέδιο, αλλά ούτε μπορούσαμε να δώσουμε σε κάποια διαστάσεις. Διορθώθηκε
 10. Γραφικά: Νέα σχέδια στα συρόμενα με σήτες και νέα σχέδια με σήτες
 11. Επιλογές: Στις επιλογές – Προτεινόμενες τιμές – Γενικά, υπάρχουν 3 νέα πεδία όπου μπορούμε να αλλάζουμε τον Α/Α σύντομης προσφοράς, προσφοράς και παραγγελίας. Απαιτείται προσοχή. Εάν υπάρχει ο Α/Α το πρόγραμμα θα βγάλει μήνυμα λάθους και δεν θα μπορούν να δημιουργούνται προσφορές ή παραγγελίες
 12. Επιλογές: Στις επιλογές – Προτεινόμενες τιμές, άλλαξε ο σχεδιασμός της φόρμας, ώστε να γίνουν πιο ευανάγνωστα τα πεδία
 13. Εκτυπώσεις:
  • Material need per Order (Direct Material): Στήλη με σύνολο τιμής χωρίς φύρα
  • Material need per Product (Direct Material): Στήλη με σύνολο τιμής χωρίς φύρα
  • Customer QEF Offer Dauwin:
   • Να φέρνει υποδομές και προεκτάσεις με τιμές
   • Να φέρνει τετραγωνικά μέτρα υάλωσης και κουφώματος.
  • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki): Να φαίνεται ο Α/Α πελάτη στο είδος
  • Financial Offer (Thermoplastiki):
   • Να φαίνεται ο Α/Α πελάτη στο είδος
   • Να φαίνεται η κατηγορία προϊόντος μαζί με το προϊόν

Έκδοση 17.17.2.639 - 640 / 14.5.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Προσφορές και παραγγελίες, επιβάρυνση αρμοκάλυπτρων στην τιμή πώλησης. Υπάρχουν πεδία τιμών για τις εκτυπώσεις
 2. Σύντομη προσφορά: Προσφορές και παραγγελίες, επιβάρυνση υποδομών στην τιμή πώλησης. Υπάρχουν πεδία τιμών για τις εκτυπώσεις
 3. Σύντομη προσφορά: Προσφορές και παραγγελίες, επιβάρυνση προεκτάσεων κάσας στην τιμή πώλησης. Υπάρχουν πεδία τιμών για τις εκτυπώσεις
 4. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές – παραγγελίες επιβάρυνση αρμοκάλυπτρων στην τιμή πώλησης. Υπάρχει ρύθμιση στις επιλογές στον φάκελο προσφορές για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
 5. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές – παραγγελίες επιβάρυνση υποδομών στην τιμή πώλησης. Υπάρχει ρύθμιση στις επιλογές στον φάκελο προσφορές για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
 6. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές – παραγγελίες επιβάρυνση προεκτάσεων κάσας στην τιμή πώλησης. Υπάρχει ρύθμιση στις επιλογές στον φάκελο προσφορές για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
 7. Συναλλαγές: Κατά την δημιουργία παραγγελίας, δημιουργείται αυτόματα ο αριθμός παραστατικού με τον αντίστοιχο αριθμό παραγγελίες
 8. Συναλλαγές: Κατά την δημιουργία παραγγελίας, δημιουργείται αυτόματα ο αριθμός παραστατικού με τον αντίστοιχο αριθμό παραγγελίες για την έκπτωση2 (δεύτερη εγγραφή)
 9. Παραγγελίες: Στα φυλλαράκια ρολού κατά τον υπολογισμό υλικών δεν λάμβανε υπ’ όψιν την φύρα. Πλέον περιέχεται ποσοτικά όσο και αξιακά
 10. Βελτιστοποίηση: Στην παρτίδα βελτιστοποίησης υπάρχει νέο πεδίο ‘Ολοκληρώθηκε’. Μπορούμε να εξαιρούμε τις παρτίδες που ολοκληρώθηκαν (επεξεργάστηκαν)
 11. Βελτιστοποίηση: Στην εκτίμηση παραγγελίας από βελτιστοποίησης στις διπλές κοπές τις έδειχνε μονές. Πλέον οι βέργες συγχρονίστηκαν με την παρτίδα βελτιστοποίησης
 12. Γραφικά: Για την μέτρηση αποστάσεων υπάρχει το εικονίδιο του κύκλου, ώστε να επιλέγουμε την σωστή γραμμή προς μέτρηση με ακρίβεια
 13. Επικοινωνία Softone: Αντιστοίχιση του κωδικού χρώματος ProtoProduction με τον κωδικό ομάδας ‘ItemGroup’ Soft1
 14. Επικοινωνία Softone: Αντιστοίχιση του κωδικού υλικού – προϊόντος ProtoProduction με τον κωδικό μάρκας ‘Brand’ Soft1
 15. Επικοινωνία Softone: Δημιουργία κωδικού είδους Softone με τα παρακάτω πρότυπα
  • *, μόνο ΑΑ Soft1
  • ???.*, ομάδας χρώματος ή ομάδας υλικών – προϊόντος και ΑΑ Soft1
  • ???.???.*, ομάδας χρώματος και ομάδας υλικών – προϊόντος και ΑΑ Soft1. Οι ομάδες μπορούν να έχουν οποιαδήποτε σειρά και όσοι χαρακτήρες έχουν οριστεί στο Soft1 στις κατηγορίες, πχ. ??? = 3 χαρακτήρες ή ???? = 4 χαρακτήρες, κλπ.
 16. Εκτυπώσεις:
  • Glass Cuttings: Διόρθωση εκτύπωσης να βγάζει όλα τα τζάμια
  • Order Production List: Νέα εκτύπωση
  • Glass Order: Σύνολα τεμαχίων και τετραγωνικών μέτρων στο τέλος της εκτύπωσης
  • Νέα online εκτύπωση ‘Καρτέλα πελάτη’ Dauwin
  • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki):
   • Αλλαγή στις παρατηρήσεις
   • Αλλαγή στη σειρά των στοιχείων του κουφώματος
   • Πιο πάνω τα τζάμια

Έκδοση 17.17.2.638 / 8.5.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Στην αντιγραφή της σύντομης προσφοράς αντιγράφεται η στήλη περιεχόμενα
 2. Σύντομη προσφορά: Στην μετατροπή της σύντομης προσφοράς ή προσφοράς σε παραγγελία αντιγράφεται η στήλη περιεχόμενα
 3. Βελτιστοποίηση: Στην βελτιστοποίηση μιας μόνο βέργας σε διπλή κοπή, για λόγους εξοικονόμησης προφίλ, μετατρέπεται αυτόματα σε μονή κοπή, ώστε να μην χρειάζεται να το αποφασίζει ο χρήστης, αλλά να γίνεται αυτόματα
 4. Παραγγελίες: Διορθώθηκε ο υπολογισμός υλικών παραγγελίας όσον αφορά το κόστος στα φυλλαράκια ρολού
 5. Γραφικά: Στα υλικά στο σχεδιαστικό μπορούμε πλέον να υπολογίζουμαι με ακρίβεια αποστάσεις. Υπάρχει ένας κύκλος όπου ορίζουμε ακριβώς το σημείο επαφής
 6. Γραφικά: Στα υλικά στο σχεδιαστικό μπορούμε να μετράμε με ακρίβεια αποστάσεις πατώντας το πλήκτρο Ctrl και σχεδιάζοντας γραμμές

Έκδοση 17.17.2.637 / 5.5.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Υπολογισμός τιμής προτύπου. Διόρθωση
 2. Γενικά: Μεταφράσεις πεδίων στα ελληνικά

Έκδοση 17.17.2.636 / 4.5.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Μετά από αντιγραφή ομάδας κρατούσε τις παλιές παραμέτρους στην περίπτωση που αλλάζαμε στην νέα ομάδα ένα προϊόν και τον αριθμό ομάδας του προϊόντος. Διορθώθηκε
 2. Σύντομη προσφορά: Στην αντιγραφή γραμμής – προϊόντος σε επόμενη γραμμής μεταφερόταν η στήλη περιεχόμενο. Διορθώθηκε
 3. Σύντομη προσφορά: Βελτίωση διαδικασίας υπολογισμού τιμής καναλιών ρολού μετά από την αλλαγή σε άλλα κανάλια. Υπολογίζει τα κανάλια διαφορετικά σε επικαθήμενα ή εξωτερικά ρολά παίρνοντας μόνο την διαφορά τους σε τιμή
 4. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές και παραγγελίες προτείνεται ο αντίστοιχος μηχανισμός βάσει του προφίλ του κουφώματος, αρκεί να είναι δηλωμένο στο σετ προφίλ και στο σετ μηχανισμού. Εάν δεν υπάρχει κοινό προφίλ επιλέγει το προτεινόμενο σετ μηχανισμού στο πρότυπο του προϊόντος
 5. Σύντομη προσφορά: Όταν αλλάζουμε κατηγορία προϊόντος και υπάρχει προϊόν περασμένο στην γραμμή προσφοράς από άλλη κατηγορία, τότε καθαρίζει αυτόματα το πεδίο του προϊόντος, όπως και το αντίστοιχο χρώμα του, ώστε να γίνει επιλογή του προϊόντος της νέας κατηγορίας και του χρώματος του
 6. Παραγγελίες: Στην εργασία υπολογισμός τιμών πώλησης ενεργοποιήθηκε ο υπολογισμός από τιμοκαταλόγους στο προϊόν και στα πρότυπα. Έως τώρα ήταν ενεργοποιημένος μόνο από κοστολόγια. Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει πλέον στις παραγγελίες το πεδίο ‘Τιμοκατάλογος’
 7. Παραγγελίες: Στον φάκελο Υλικά παραγγελίας υπολογίζονται σωστά οι υαλώσεις. Λαμβάνεται υπ’ όπψιν η συνθήκη ελάχιστο κόστος υάλωσης. Έως τώρα δεν δούλευε σωστά στα υλικά παραγγελίας
 8. Παραγγελίες: Βελτίωση υπολογισμού πρόσθετων, όσον αφορά τις υαλώσεις και τα υλικά με μονάδα μέτρησης ‘Τεμάχια’
 9. Επιλογές: Στις προτεινόμενες τιμές στα στοιχεία της εταιρίας μπήκε νέο πεδίο ‘Επάγγελμα’ που χρησιμοποιείται στα έντυπα εκτυπώσεων, όπου χρειάζονται εταιρικά στοιχεία
 10. Εκτυπώσεις:
  • Ενσωμάτωση νέου πεδίου Final Cost σε εκτυπώσεις
  • Νέες εκτυπώσεις:
   • Protocol of receipt – delivery (KECH)
   • Declaration of conformity (Door – ALU) (KECH)
   • Declaration of conformity (Window – ALU) (KECH)
   • Declaration of conformity (Door – PVC) (KECH)
   • Declaration of conformity (Window – PVC) (KECH)
   • Declaration of conformity (Front Door – PVC) (KECH)
   • Declaration of conformity (Front Door – ALU) (KECH)
   • CE Label PVC (KECH)
  • Όταν είναι μηδέν η τιμή του κουφώματος να είναι κόκκινο το πεδίο:
   • Financial Offer with Discount (Thermoplastiki)
   • Proforma Invoice (Thermoplastiki)
   • Financial Offer (Thermoplastiki)

Έκδοση 17.17.2.635 / 29.4.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές και παραγγελίες οι οδηγοί ρολών υπολογίζονται διαφορετικά για επικαθήμενα ή εξωτερικά ρολά, όπως αντίστοιχα και η τιμή τους.
 2. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές και παραγγελίες η τιμή των οδηγών υπολογίζεται ως διαφορά από τους αρχικούς οδηγούς
 3. Παραγγελίες: Υπάρχει κουμπί (εργασία) ‘Υπολογισμός τιμή πώλησης’ για τον υπολογισμό – επαναϋπολογισμό τις τιμής προσφοράς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε προσφορά από παραγγελία χωρίς να χρειάζεται η προσφορά και μετά η παραγγελία
 4. Εκτυπώσεις:
  • Compact Order (H-Alucom): Να φέρνει στα Ελληνικά τη φορά
  • Cuttings List (HALU): Νέα εκτύπωση

Έκδοση 17.17.2.634 / 25.4.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Αντιγραφή Uw σε επόμενο προϊόν, Διορθώθηκε
 2. Σύντομη προσφορά: Μετά τον υπολογισμό κόστους Uw δεν έδειχνε το Uw πριν την καταχώρηση. Διορθώθηκε
 3. Σύντομη προσφορά: Υπολογισμός τιμής καναλιών ρολού. Αφαιρέσεις του κουτιού πριν τον υπολογισμό τιμής
 4. Προσφορές: Απαιτούμενα πεδία πριν την καταχώρησης προσφοράς το προϊόν. Βγάζει μήνυμα σφάλματος
 5. Πρότυπα: Διόρθωση συνάρτησης συνθήκης Like([Product.Name],’%abc%’), ώστε να προτείνει τους σωστούς οδηγούς ρολών
 6. Πρότυπα: Νέα συνάρτηση συνθήκης NotLike([Product.Name],’%abc%’) για την πρόταση σωστών οδηγών ρολών
 7. Εκτυπώσεις:
  • Offer Uw: Ενσωμάτωση του Uw
  • Customer QEF Offer Dauwin: Ενσωμάτωση του Uw
  • Διόρθωση στρογγυλοποίησης της έκπτωσης στα σύνολα της QEF για τις εκτυπώσεις
  • Financial Offer (Network) (SYNC): Νέα εκτύπωση QEF
  • Offer with discount (Finko):
   • Ενσωμάτωση του Uw
   • Αλλαγές στην εμφάνιση της εκτύπωσης
   • Διόρθωση του υπολογισμού επιφάνειας στα σύνολα

Έκδοση 17.17.2.633 / 22.4.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Υπολογισμός Uw. Υπάρχει ρύθμιση στα δικαιώματα του χρήστη σε τρεις καταστάσεις. 1. Υπολογισμός μόνο κόστος, 2. Υπολογισμός μόνο Uw και 3. Υπολογισμός κόστους και Uw
 2. Πρότυπα: Υπάρχει νέος τύπος για τις συνθήκες στα ρολά και σήτες, όπου μπορώ να αναφέρομαι στο προϊόν με συνθήκη ενός μέρους αυτού. Α. like([Product.Name],’%20%’): το όνομα προϊόντος περιέχει τον αριθμό 20. Β. like([Product.Name],’20%’): το όνομα προϊόντος αρχίζει από τον αριθμό 20 και Γ. like([Product.Name],’%20′): το όνομα προϊόντος τελειώνει στον αριθμό 20. Χρησιμοποιείται π.χ. στην επιλογή των καναλιών στα πρότυπα ρολών ανάλογα με το κουτί
 3. Γραφικά: Αλλαγή σειράς πεδίων – νέες μεταφράσεις
 4. Εκτυπώσεις: Διόρθωση στρογγυλοποίησης της έκπτωσης στα σύνολα της QEF για τις εκτυπώσεις

Έκδοση 17.17.2.632 / 19.4.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Μετά από πολλές προσπάθειες προστέθηκε η επιλογή υπολογισμός κόστους προσφοράς. Στην ασφάλεια για τον κάθε χρήστη υπάρχει επιλογή εάν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την επιλογή. Σε επόμενη έκδοση θα ακολουθήσει ο υπολογισμός Uw
 2. Σύντομη προσφορά: Δεν υπάκουε στον κανόνα όπου ελέγχουμε τα χρώματα από τους τιμοκαταλόγους των προϊόντων. Διορθώθηκε
 3. Σύντομη προσφορά: Φαίνονταν όλα τα σετ προφίλ. Ο έλεγχος ‘Ορατό στις πωλήσεις’ δεν δούλευε. Διορθώθηκε
 4. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές από τιμοκατάλογο ο έλεγχος στις διαστάσεις του τιμοκαταλόγου όταν αυτός βρίσκεται στο προϊόν έχει πλέον 3 καταστάσεις και ορίζετε στις Επιλογές -> Προτεινόμενες τιμές – Κατάσταση ελέγχου ορίων τιμοκαταλόγου
  • Χωρίς έλεγχο
  • Μήνυμα προειδοποίησης
  • Απαγόρευση
 5. Παραγγελίες: Για να ενεργοποιηθεί το κουμπί ‘Μαζικές εκτυπώσεις’ θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί η παραγγελία
 6. Υλικά: Στις ενημερώσεις πεδίων προστέθηκε το πεδίο λογιστική κατηγορία. Βάζοντας φίλτρο στο ευρετήριο με τις επιλεγμένες εγγραφές μπορούμε να αλλάξουμε μαζικά την λογιστική κατηγορία
 7. Γραφικά: Όταν στο υλικό υπάρχει καταχωρημένο dxf δεν ζητάει ξανά άνοιγμα αρχείου και κρατάει το προηγούμενο γραφικό
 8. Εκτυπώσεις:
  • Offer with discount (Finko): προσθήκη πεδίου Επιφάνειες στα σύνολα προσφοράς
  • Διόρθωση στρογγυλοποίησης της έκπτωσης στα σύνολα της QEF για τις εκτυπώσεις
  • CE Label (THER): Νέα εκτύπωση
  • Material need per Product (Direct Material): Να φαίνεται και το χρώμα του υλικού
  • Material need per Order (Direct Material): Να φαίνεται και το χρώμα του υλικού

Έκδοση 17.17.2.631 / 13.4.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές & παραγγελίες φαίνονται ως tooltips ο τρόπος υπολογισμού τιμής και εκπτώσεων στην καθαρή αξία του προϊόντος
 2. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές & παραγγελίες, στα πρότυπα φαίνονται οι τιμές και οι εκπτώσεις ως tooltips των υαλώσεων, πάνελ, χερουλιών, μηχανισμών, και οδηγών ρολών
 3. Σύντομη προσφορά: Στον υπολογισμό της τιμής του πρόσθετου όταν τα δεκαδικά ήταν πάνω από 3 η στρογγυλοποίηση στα σύνολα ήταν λάθος. Διορθώθηκε
 4. Σύντομη προσφορά: Όταν καθυστερούσε η καταχώρηση της προσφοράς υπό ορισμένες συνθήκες ο Α/Α προσφοράς ήταν ο ίδιος. Διορθώθηκε η διαδικασία αυτόματης λήψης Α/Α προσφοράς και παραγγελίας (δοκιμή σε περιβάλλον με ταυτόχρονη καταχώρηση πάνω από 10 τερματικά τοπικά και 4 απομακρυσμένα μέσω Application server)
 5. Τιμοκατάλογοι: Όταν προσθέτουμε στήλες και γραμμές στην αρχή ή το τέλος και το βήμα στο πλάτος και το ύψος ήταν διαφορετικό οι διαστάσεις ήταν λάθος. Διορθώθηκε
 6. Γραφικά: Μέτρηση της διάστασης του προφίλ και εμφάνιση διαστάσεων
 7. Εκτυπώσεις:
  • Material need per Order (Direct Material): Να ομαδοποιεί και με το χρώμα για υλικά που δεν έχουν κωδικό χρώματος αλλά είναι σε διαφορετικό χρώμα
  • Slats Label (ALRL): Νέα εκτύπωση
  • Guides Label (ALRL): Νέα εκτύπωση
  • Performance Statement (ALRL): Νέα εκτύπωση

Έκδοση 17.17.2.630 / 5.4.2018

 1. Τιμοκατάλογοι: Βελτίωση υπολογισμού από υλικά με επιβάρυνση ΓΒΕ και Markup
 2. Γραφικά: Βελτίωση σχεδιαστικού προφίλ στα υλικά. Ενημερώνει διαστάσεις προφίλ και σχέδιο προφίλ στα υλικά με ή χωρίς διάσταση
 3. Γραφικά: Μπορούμε να διορθώνουμε τις διαστάσεις στο σχεδιαστικό των προφίλ των υλικών
 4. Γραφικά: Μπορούμε να μετράμε τις διαστάσεις σ’ ένα προφίλ
 5. Γενικά: Νέες ενότητες στο πρόγραμμα αδειοδότησης ProtoProduction
 6. Εκτυπώσεις:
  • Νέα εκτύπωση: Glass Cuttings
  • Διόρθωση της ποσότητας των υλικών που έχουν Μ.Μ. Μέτρα, να τα υπολογίζει συνολικά (Ποσ.1 + Ποσ.2) στα σύνολα των εκτυπώσεων Θερμοπλαστικής
  • Νέα εκτύπωση: Order Comments (KECH)
  • Νέα εκτύπωση: Order Acceptance (KECH)
  • Νέα εκτύπωση: Offer with discount (Finko)

Έκδοση 17.17.2.629 / 31.3.2018

 1. Προσφορές: Στις προσφορές & παραγγελίες βελτιώθηκε ο υπολογισμός κόστους. Συγχρονίστηκαν προσφορές, παραγγελίες και δημιουργία τιμοκαταλόγου από υλικά
 2. Τιμοκατάλογοι: Διορθώθηκαν τα λεκτικά της τιμής και προσαύξησης
 3. Τιμοκατάλογοι: Στην δημιουργία τιμοκαταλόγου από υλικά υπάρχει νέο πεδίο για τον υπολογισμό τιμής από κόστος ‘Προσαύξηση σε κόστος και ΓΒΕ’
 4. Υλικά τιμοκαταλόγου: Δημιουργήθηκε νέα στήλη ‘Συνολικό κόστος’ για την καλύτερη εκτίμηση και έλεγχο του κόστους
 5. Υλικά τιμοκαταλόγου: Στην στήλη ‘Υλικό’ μπορούμε να πάμε στην σχετική εγγραφή με δεξί κλικ
 6. Εκτυπώσεις:
  • Package Label (ALRL): Νέα εκτύπωση Ετικέτα Αμπαλάζ
  • Material Calculations Filtered: Διόρθωση ποσότητας για τα πρόσθετα
  • Box Label (ALRL): Νέα εκτύπωση Ετικέτα Κουτιού
  • Glass Cuttings: Νέα εκτύπωση Κοπές Υαλοπινάκων

Έκδοση 17.17.2.628 / 30.3.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Στις προσφορές & παραγγελίες όταν αλλάζουμε οδηγούς ρολών μεταβάλλεται η τιμή του ρολού, αφαιρώντας το κουτί ρολού υπολογίζει την τιμή ανά μέτρο
 2. Προσφορές: Στις προσφορές – παραγγελίες βελτιώθηκε ο υπολογισμός κόστους ώστε να συμπεριλαμβάνεται σωστά και στην δημιουργία τιμοκαταλόγου από υλικά
 3. Γραφικά: Διόρθωση δικαιωμάτων στα προϊόντα, υλικά, προσφορές, παραγγελίες και εκτυπώσεις
 4. Εκτυπώσεις:
  • Aluminum Profile Cuttings (Nexus): Εξαιρούνται οι Σήτες με κατηγορία PLISSE και ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ
  • Customer Offer (ALRL): Νέα εκτύπωση

Έκδοση 17.17.2.627 / 29.3.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Νέο πεδίο στην γραμμή προσφοράς & παραγγελίας Έκπτωση’. Συνδέεται με το πεδίο Έκπτωση %’. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάει στην τελική διαμόρφωση της καθαρής αξίας. Με το ποσοστό έκπτωση δεν μπορούσαμε να έχουμε ακέραιες καθαρές αξίες ανά προϊόν
 2. Στον επαναϋπολογισμό τιμής της προσφοράς μηδένιζε την τιμή των μηχανισμών, όταν ήταν διαφορετική από την προτεινόμενη. Διορθώθηκε
 3. Υλικά: Νέο πεδίο στα χρώματα υλικών ‘Βασικό χρώμα’. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής κόστους χρώματος
 4. Υλικά: Beta έκδοση εισαγωγής αρχείου προφίλ σε dxf και προβολή διαστάσεων του προφίλ
 5. Επικοινωνία με Softone ERP: Βελτίωση της δημιουργίας κωδικού είδους, λόγω αναβάθμισης νέου περιβάλλοντος Soft1. Διορθώθηκε
 6. Γενικά: Νόμισμα ανά πελάτη. Χρήση για την προβολή του νομίσματος χωρίς να επηρεάζεται από την γλώσσα του προγράμματος
 7. Εκτυπώσεις:
  • Νέα εκτύπωση: Compact Order (H-Alucom)
  • Αλλαγή μορφής σε εκτύπωση: Customer Order (Macedonian Rolls)
  • Offer (Macedonian Rolls):
   1. Πρώτα το Ύψος και μετά το Πλάτος
  • Material Calculations Filtered: Πρώτα ταξινόμηση με βάση τη κατηγορία είδους και μετά κατά τον Α/Α
  • Offer Uw: Νέα εκτύπωση με συντελεστές θερμοπερατότητας

Έκδοση 17.17.2.626 / 20.3.2018

 1. Σύντομη προσφορά: Βελτίωση ταχύτητας αναζήτησης προϊόντων
 2. Προσφορές: Βελτίωση ταχύτητας αναζήτησης προϊόντων
 3. Παραγγελίες: Βελτίωση ταχύτητας αναζήτησης προϊόντων
 4. Application server: Βελτίωση ταχύτητας αναζήτησης προϊόντων στην Σύντομη προσφορά, Προσφορές και Παραγγελίες

Έκδοση 17.17.2.625 / 19.3.2018

 1. Πελάτες: Νέο πεδίο ‘Τηλέφωνο 2’
 2. Πελάτες: Ενσωμάτωση των νέων πεδίων στο πρότυπο αρχείο import από Excel πελατών
 3. Προμηθευτές: Νέα πεδία ‘Περιοχή’, ‘Τηλέφωνο 2’, ‘Email 2’ και ‘Κατηγορία προμηθευτή’. Δημιουργία νέας φόρμας για την επιλογή ‘Νέας κατηγορίας προμηθευτή’
 4. Προμηθευτές: Ενσωμάτωση των νέων πεδίων στο πρότυπο αρχείο import από Excel προμηθευτών
 5. Γραφικά: Πολλαπλά φύλλα στα παντζούρια για τρίφυλλο και τετράφυλλο