ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Τι είναι το Microsoft Azure

Το Microsoft Azure είναι μια υπηρεσία cloud computing  για τη δημιουργία, τον έλεγχο, την ανάπτυξη και τη διαχείριση εφαρμογών και υπηρεσιών μέσω κέντρων δεδομένων που διαχειρίζεται η Microsoft.

Aντικαθιστά τον κλασικό εξυπηρετή (server) και παρέχει ευέλικτες υπηρεσιες καθώς και την εξυπηρέτηση χρηστών που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, ανεμπόδιστα και με ασφάλεια.

Γιατί Azure;

Επιχειρήσεις σε κάθε μέρος του πλανήτη σημειώνουν μεγάλη επιτυχία με επιχειρηματικές λύσεις οι οποίες υποστηρίζονται από την υπηρεσία του Cloud. Επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν επιχειρήσεις με επεκτάσιμες και ασφαλείς εταιρικές εφαρμογές με δυνατότητα cloud.

Παγκοσμίως, το 90% των εταιρειών της λίστας Fortune 500 χρησιμοποιούν το Microsoft Azure για να διευθύνουν την επιχείρησή τους. Χρησιμοποιώντας βαθιά ενσωματωμένες υπηρεσίες cloud Azure, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατασκευάσουν, να αναπτύξουν και να διαχειριστούν  από απλές εώς πολύπλοκες εφαρμογές με ευκολία.

Το Azure υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα γλωσσών προγραμματισμού, πλαισίων, λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων και συσκευών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν εργαλεία και τεχνολογίες που εμπιστεύονται.

Η υψηλή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στο cloud Azure διευκολύνει τις επιχειρήσεις να μετεγκαταστήσουν τα δεδομένα και τις εφαρμογές τους εκεί που θέλουν.

Με την παγκόσμια πλεόν επέκταση της πλατφόρμας cloud της Microsoft είναι δυνατή η παροχή συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA) σε ποσοστό 99,95% για τους πελάτες της.

Προσφορά ενός ελκυστικού συνδυασμού υπηρεσιών Infrastructure as a service (IaaS) και Platform as a service (PaaS) ο οποίος επιτρέπει στις επιχειρήσεις ανάπτυξη απλών εικονικών μηχανών (VMs) ή πλήρεις στοίβες εφαρμογών σε ένα περιβάλλον cloud.

Τα μοντέλα IaaS του Azure επιτρέπουν στους προγραμματιστές να έχουν πρόσβαση, να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται την υποδομή απομακρυσμένων κέντρων δεδομένων

Τα PaaS παρέχουν ένα πλαίσιο για τους προγραμματιστές για να αναπτύσσουν, να δοκιμάζουν και να αναπτύσσουν γρήγορα προσαρμοσμένες εφαρμογές.

Παρέχεται πολυεπίπεδη προστασία, πολλαπλές πιστοποιήσεις συμμόρφωσης, έλεγχους ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και πρακτικές μετριασμού των απειλών της διαχείρισης,

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας εντός του περιβάλλοντος cloud.

Η δυνατότητα επεκτασιμότητας αποτελεί κρίσιμο χαρακτηριστικό ενός παρόχου υπηρεσιών cloud.

Tο Azure φροντίζει γι’ αυτό με την ευέλικτη δομή της διευκολύνοντας τη δυναμική αναβάθμιση των δυνατοτήτων αποθήκευσης δεδομένων.

 Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη λειτουργικότητα της μηχανικής μάθησης (machine learning), τις γνωστικές υπηρεσίες, τις δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων και τις δυνατότητες του Internet of Things (IoT) για την ανάπτυξη, δοκιμή και εκκίνηση νέων εφαρμογών ιστού.

Η επιχείρηση μπορεί και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον προϋπολογισμό της, πληρώνοντας μόνο για τις υπηρεσίες και τους πόρους που χρησιµοποιεί σε κάθε κύκλο χρέωσης.

Έτσι θα µπορεί να την επεκτείνει χωρίς περιορισμούς, πληρώνοντας μόνο ότι χρησιμοποιεί.