Νέες σελίδες Reports & Erp

Σήμερα ανέβηκαν οι νέες μας σελίδες reports.protogramma.gr & erp.protogramma.gr, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες, demo, παραδείγματα και σχόλια πελατών για τα προϊόντα Proto Designer και τα ERP της Altec Software & Softone Technologies, όπως και τα λογιστικά προγράμματα της EpsilonNET.

New sites Reports & Erp

Today we uploaded new sites reports.protogramma.gr & erp.protogramma.gr, which include detailed information, demo, examples and customer reviews for Proto Designer. Also ERP’s of Altec Software & Softone Technologies, as well as accounting programs of EpsilonNET.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.