ProtoSales

Παρακάτω υπάρχει μια περιληπτική παρουσίαση του λογισμικού ProtoSales. Αφορά την διαχείριση των πωλήσεων & παραγγελιών κουφωμάτων, ρολών, σιτών, κλπ. Περιλαμβάνει τιμοκαταλόγους, custom reports & συγχρονισμό υποκαταστημάτων και συνεργατών.

Ενότητες Προγράμματος Διαχείριση Προσφορών Κουφωμάτων, Παντζουριών, Ρολών, Σιτών κ.λ.π.

 • Διαχείριση Προσφορών
 • Συναλλαγές Πελατών
 • Παρακολούθηση Διακανονισμού Πληρωμών
 • Μετατροπή Προσφοράς σε Παραγγελία
 • On Line αποστολή Παραγγελίας (υποκαταστήματα) με VPN
 • On Line αποστολή Παραγγελίας (συνεργάτες) με Web services
 • Παρακολούθηση Ενεργειών Πελάτη (CRM)
 • Επικοινωνία με Εμπορικά Προγράμματα (ERP)
 • Σχεδιασμός Εκτυπώσεων ανά Πελάτη
 • Πολυγλωσσική Έκδοση (Αγγλικά, κ.λ.π.)
Επικοινωνία

Εγκατάσταση

 • Αυτόματη εγκατάσταση Microsoft SQL Server 2005 για Microsoft Windows XP & Server 2003
 • Αυτόματη εγκατάσταση Microsoft SQL Server 2012 για Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 & Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
 • Ενεργοποίηση HASP ή software κλειδώματος
 • Δυνατότητα εγκατάστασης demo

Software

 • Clients: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10
 • Servers: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014
 • Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016

Πλεονεκτήματα ProtoSales

 • Στοιχεία σε βάση δεδομένων. Άμεση άντληση πληροφοριών, ιστορικότητα. Τήρηση αρχείου πελατών, προσφορών και παραγγελιών. Εύκολη αναζήτηση με χρήση πολλαπλών κριτηρίων
 • Έλεγχος πωλήσεων. Προσδιορισμός ποσοστού μετατροπής προσφοράς σε παραγγελία – παρακολούθηση στόχων πωλητών, εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων ανά πελάτη, πωλητή, χρονική περίοδο, περιοχή, τύπο κατασκευής, κλπ
 • Απλή και γρήγορη καταχώρηση – έκδοση δελτίου προσφοράς. Εύκολη αντιγραφή προσφοράς, μετατροπή σε παραγγελία, μαζική αλλαγή χρώματος, προφίλ, τζαμιών και χερουλιών
 • Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα και μόνο αρχείο που εξυπηρετεί τον εκάστοτε πελάτη, το οποίο περιλαμβάνει τα τμήματα (modules)
 • Ασφάλεια δεδομένων. Ύπαρξη πολλών χρηστών με καθορισμό δικαιωμάτων για την κάθε θέση εργασίας (ρόλοι)
 • Πολυγλωσσικότητα. Το πρόγραμμα είναι γραμμένο στα αγγλικά και είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί εύκολα να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες
 • Εκτυπώσεις. Εκτύπωση δελτίου προσφοράς σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πελάτη, δυνατότητα εκτύπωσης συμφωνητικού πώλησης, δελτίου παραγγελίας, λιστών παραγγελίας σε προμηθευτές (για ρολά, τζάμια, σίτες, πάνελ). Δυνατότητα τροποποίησης εκτυπώσεων με επέμβαση του χρήστη
 • Σχεδιαστικό. Το Proto Sales χρησιμοποιεί γραφικά τελευταίας τεχνολογίας που καθιστούν πολύ εύκολο τον σχεδιασμό καινούριων κατασκευών
 • Διαχείριση τιμοκαταλόγων. Δημιουργία νέων τιμοκαταλόγων με απλή αντιγραφή από αρχεία Excel, δυνατότητα αντιγραφής, εκτύπωσης και ανατίμησής τους
 • Σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού. Γραμμένο σε .net, εξελίσσεται διαρκώς και αναβαθμίζεται αυτόματα μέσω διαδικτύου
 • Βοηθά στην οργάνωση της εταιρίας που το χρησιμοποιεί, προσδίδει κύρος και αναγνωρισιμότητα στην αγορά

 • Συνδεσιμότητα με ERP. Δυνατότητα μεταφοράς προσφοράς ή παραγγελίας σε εμπορικά προγράμματα (Altec, Softone, Business ERP SingularLogic κλπ), με άμεση ενημέρωση των αρχείων πελατών και ειδών των ERP
 • Online αποστολή παραγγελίας στα κεντρικά, εξοικονόμηση χρόνου καταχώρησης (με την μέθοδο του συγχρονισμού), αποφυγή λαθών και αξιοπιστία αποτελεσμάτων
 • Χρηματοοικονομικά πελατών. Καταχώρηση συναλλαγών πελατών, έλεγχος υπολοίπων και παρακολούθηση διακανονισμών πληρωμής (ιδαίτερα χρήσιμο για σημεία πώλησης όπου δεν υπάρχει εμπορικό πρόγραμμα)
 • Εκπαίδευση από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας, σωστή και υπεύθυνη τηλεφωνική και on-line υποστήριξη, αναβάθμιση με νέες εκδόσεις
 • Λειτουργία σε δίκτυο με χρήση κεντρικού υπολογιστή (Server). Χάρη στην επικοινωνία απομακρυσμένων σημείων πώλησης, το πρόγραμμα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
 • Μαζική εισαγωγή από Excel πελατολογίου και αρχείου ειδών
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και παραμετροποίηση από τον χρήστη
 • Πολλαπλές επιλογές τρόπου κοστολόγησης: τιμοκατάλογοι με τιμές κόστους ή πώλησης ή ανά τετραγωνικό μέτρο, εύρεση τιμής από διαστάσεις ή εμβαδό
 • Καθορισμός εκπτωτικής πολιτικής. Έκπτωση ανά κατηγορία πελάτη, τύπο κατασκευής, επιπλέον έκπτωση λόγω τρόπου πληρωμής, αντίστροφη έκπτωση με στρογγυλοποίηση τελικής τιμής
 • Απλή δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας (backup/restore), χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού ύφους στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος με εισαγωγή λογότυπου της εταιρίας, φωτογραφίας, κλπ

Πακέτα ProtoSales & τιμοκατάλογος

ProtoSales Basic

Βασικό λογισμικό πωλήσεων
κουφωμάτων

 • Διαχείριση & επεξεργασία πελατών
 • Διαχείριση & επεξεργασία πωλητών
 • Ετικέτες & αναφορές πελατών με χρήση πολλαπλών κριτηρίων
 • Προσφορές για κουφώματα, ρολά, παντζούρια, σίτες και διάφορα εξαρτήματα
 • Δημιουργία & επεξεργασία προσφορών ανά πελάτη
 • Εκτυπώσεις προσφορών και συμφωνητικών ανά πελάτη
 • Δημιουργία & επεξεργασία τιμοκαταλόγων, Εισαγωγή – Εξαγωγή από και σε Microsoft Excel
 • Αντιγραφή ειδών, πελατών και προσφορών
 • Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων ανά πελάτη / πωλητή & χρονική περίοδο
 • Τεχνικά στοιχεία: C#, Microsoft Framework 2.0, Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012

600,00 € /έτος (ή 1.200,00 € εφάπαξ)

Επικοινωνία

ProtoSales Print

Βασικό λογισμικό πωλήσεων κουφωμάτων & Ελεύθερες εκτυπώσεις

 • Διαχείριση & επεξεργασία πελατών
 • Διαχείριση & επεξεργασία πωλητών
 • Ετικέτες & αναφορές πελατών με χρήση πολλαπλών κριτηρίων
 • Προσφορές για κουφώματα, ρολά, παντζούρια, σίτες και διάφορα εξαρτήματα
 • Δημιουργία & επεξεργασία προσφορών ανά πελάτη
 • Εκτυπώσεις προσφορών και συμφωνητικών ανά πελάτη
 • Δημιουργία & επεξεργασία τιμοκαταλόγων, Εισαγωγή – Εξαγωγή από και σε Microsoft Excel
 • Αντιγραφή ειδών, πελατών και προσφορών
 • Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων ανά πελάτη / πωλητή & χρονική περίοδο
 • Τεχνικά στοιχεία: C#, Microsoft Framework 2.0, Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012

800,00 € /έτος (ή 1.600,00 € εφάπαξ)

Επικοινωνία

ProtoSales Customer

Λογισμικό διαχείρισης και οικονομικής παρακολούθησης πελατών

 • Διαχείριση & επεξεργασία πελατών
 • Διαχείριση & επεξεργασία πωλητών
 • Ετικέτες & αναφορές πελατών με χρήση πολλαπλών κριτηρίων
 • Εισαγωγή πελατών από
  Microsoft Excel
 • Διαχείριση συναλλαγών
  πελατών
 • Καρτέλες και υπόλοιπα
  πελατών
 • Ληξιάριο αξιογράφων
 • Στατιστικά στοιχεία ανά πωλητή & χρονική περίοδο
 • Τεχνικά στοιχεία: C#, Microsoft Framework 2.0, Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012

300,00 € /έτος (ή 600,00 € εφάπαξ)

Επικοινωνία

ProtoSales CRM

Λογισμικό διαχείρισης πελατειακών
σχέσεων

 • Διαχείριση & επεξεργασία πελατών
 • Διαχείριση & επεξεργασία πωλητών
 • Ετικέτες & αναφορές πελατών με χρήση πολλαπλών κριτηρίων
 • Εισαγωγή πελατών από
  Microsoft Excel
 • Διαχείριση συναλλαγών
  πελατών
 • Καρτέλες και υπόλοιπα
  πελατών
 • Ληξιάριο αξιογράφων
 • Στατιστικά στοιχεία ανά πωλητή & χρονική περίοδο
 • Καταχώρηση ενέργειας πελάτη / πωλητή
 • Προγραμματισμός επόμενης ενέργειας πελάτη / πωλητή
 • Ειδοποίηση συστήματος για επόμενη επικοινωνία
 • Ημερολόγιο υποχρεώσεων / πωλητή
 • Τεχνικά στοιχεία: C#, Microsoft Framework 2.0, Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012

650,00 € / έτος (ή 1.300,00 € εφάπαξ)

Επικοινωνία

ProtoSales Full

Πλήρες λογισμικό πωλήσεων
κουφωμάτων

 • Διαχείριση Προσφορών Κουφωμάτων, Παντζουριών, Ρολών, Σιτών κ.λ.π.
 • Συναλλαγές Πελατών
 • Παρακολούθηση Διακανονισμού Πληρωμών (Αντιστοίχιση Εισπράξεων)
 • Μετατροπή Προσφοράς σε Παραγγελία & Διαχείριση Παραγγελίας
 • On Line αποστολή Παραγγελίας (Υποκαταστήματα & Συνεργάτες)
 • Παρακολούθηση Επαφών Πελάτη (CRM)
 • Επικοινωνία με Εμπορικά Προγράμματα (ERP), αποστολή παραγγελίας προς τιμολόγηση
 • Σχεδιασμός Εκτυπώσεων ανά Πελάτη (Custom Reports)
 • Πολυγλωσσική Έκδοση (Αγγλικά, Γερμανικά, κ.λ.π.)
 • Σύνδεση με Προγράμματα Παραγωγής Τρίτων
 • Τεχνικά στοιχεία: C#, Microsoft Framework 2.0, Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012

XXX,XX € Ρωτήστε μας

Επικοινωνία

ProtoSales Online

Λογισμικό πωλήσεων κουφωμάτων για πολλαπλά σημεία πώλησης

 • Διαχείριση & επεξεργασία πελατών
 • Διαχείριση & επεξεργασία πωλητών
 • Ετικέτες & αναφορές πελατών με χρήση πολλαπλών κριτηρίων
 • Προσφορές για κουφώματα, ρολά, παντζούρια, σίτες και διάφορα εξαρτήματα
 • Δημιουργία & επεξεργασία προσφορών ανά πελάτη
 • Εκτυπώσεις προσφορών και συμφωνητικών ανά πελάτη
 • Δημιουργία & επεξεργασία τιμοκαταλόγων, Εισαγωγή – Εξαγωγή από και σε Microsoft Excel
 • Αντιγραφή ειδών, πελατών και προσφορών
 • Εισαγωγή πελατών & ειδών από Microsoft Excel
 • Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων ανά πελάτη / πωλητή & χρονική περίοδο
 • Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων ανά πελάτη / πωλητή & χρονική περίοδο
 • (Α) Αποστολή ειδών & τιμοκαταλόγων από κεντρικά σε σημεία πώλησης (συγχρονισμός)
 • (Β) Επιστροφή προσφοράς από σημεία πώλησης στα κεντρικά
 • Τεχνικά στοιχεία: C#, Microsoft Framework 2.0, Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012

1.800,00 € / έτος (ή 2.800,00 € εφάπαξ)

Επικοινωνία

Επιπλέον

 • Συμβάσεις, εκπαίδευση & διακανονισμός πληρωμής:
 • Κόστος παραμετροποίησης και εκπαίδευσης 500,00 € εφάπαξ
 • Κάθε επιπλέον άδεια επιβαρύνεται με 50,00 € / έτος ή 200,00 € εφάπαξ
 • Η εκπαίδευση στην έδρα μας είναι δωρεάν για 1 ημέρα. Η εκπαίδευση στην έδρα του πελάτη κοστίζει 250,00 € ανά ημέρα
 • Έξοδα μεταφοράς και διαμονής βαρύνουν τον πελάτη. Αποζημίωση ανά χιλιόμετρο 0,50 €
 • 3 μήνες δωρεάν σύμβαση υποστήριξης & αναβάθμισης λογισμικού
 • Το κόστος της ετήσιας σύμβασης είναι 20% της συνολικής αξίας τιμοκαταλόγου (Σ.Α.Τ.), ελάχιστη χρέωση 200,00 €
 • Η ετήσια σύμβαση περιλαμβάνει τηλεφωνική & απομακρυσμένη υποστήριξη και αναβαθμίσεις, 20% Σ.Α.Τ.
 • Η ετήσια σύμβαση δεν είναι υποχρεωτική για την λειτουργία του λογισμικού
 • Α’ τρόπος πληρωμής: 50% προκαταβολή μετρητοίς και το υπόλοιπο με επιταγή 30 ημερών
 • Β’ τρόπος πληρωμής: Μετρητοίς, 5% έκπτωση στην συνολική αξία του λογισμικού
 • Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το αντίστοιχο ποσοστό Φ.Π.Α.