Το απόλυτο εργαλείο
Τήρησης και Ελέγχου Λογιστικών Βιβλίων για την Κύπρο

επικοινωνια Παρουσιαση

H Protogramma Informatics σε συνεργασία με την Epsilon Net προσφέρει στην κυπριακή αγορά, το καινοτόμο πρόγραμμα νέας γενιάς PYLON Accounting Cyprus, ειδικά διαμορφωμένο για τα λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία της Κύπρου. 

   Καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών του λογιστικού γραφείου για την τήρηση και παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων για κάθε μορφή επιχείρησης

✓  Φιλικό περιβάλλον σχεδιασμένο σε τεχνολογία αιχμής, προσφέρει καινοτόμες λειτουργίες και ιδέες αφήνοντας παράλληλα τεράστια περιθώρια παραμετροποίησης και προσαρμογής στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη

✓  Πλήρως εναρμονισμένο με τα Κυπριακά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 Αυτόματη και γρήγορη καταχώρηση λογιστικών άρθρων μέσω της λειτουργίας Quick Entry, χωρίς κόπο

✓  Εύκολη άντληση λογιστικών άρθρων από το ERP της επιχείρησης-πελάτη σας

Διαχειρίζεται σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλα τα υποσυστήματα που αφορούν την πλήρη λειτουργία των αναγκών του λογιστικού σας γραφείου:

• Λογιστική

Πάγια & Τιμολόγηση

• Εντυπα & Οικονομικές Καταστάσεις

• Εκτυπώσεις & Αναφορές

•  Ηλεκτρονική Ψηφιοποίηση Εγγράφων

•  Online σύνδεση με το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου TAXISnet

                  ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Πολυεταιρικό (Multi-Company)

 

 

Πολυνομισματικό (Multi-Currency)

 

 

Πολυγλωσσικό (Multi-Language)

 

Πλήρης διαχείριση λογιστικής (Λογιστικά Άρθρα, Ημερολόγια, Εκτυπώσεις, Οικονομικές καταστάσεις, Reporting)

Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας SIC (Selective Inter-Company) με την οποία επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία και ευελιξία των δεδομένων

Online και Offline ενημέρωση της Λογιστικής από την εμπορική διαχείριση (Αγορές, Πωλήσεις, Εισπράξεις, Πληρωμές, Δαπάνες κλπ.)

Ανεξάντλητες δυνατότητες λογιστικής πληροφόρησης μέσω πολλαπλών ημερολογίων

 

Ενσωματωμένα φορολογικά έντυπα με άμεση και αυτόματη ενημέρωση

Νέα γενιά σχεδιασμού λογιστικού σχεδίου με πλούσιες δυνατότητες και ευέλικτο τρόπο ανάπτυξης και συντήρησης λογαριασμών

Ενσωματωμένα πρότυπα και έτοιμη παραμετροποίηση με την επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net

Διαχείριση παγίων, εργασία υπολογισμού αποσβέσεων και αυτόματης δημιουργίας λογιστικού άρθρου αποσβέσεων.

 • Αυτόματη ενημέρωση όλων των φορολογικών εντύπων από Λογιστικές καταχωρήσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή με ένα κλικ όλων των εντύπων με υποστήριξη όλων των μεθόδων υποβολής (υπόχρεος, λογιστής, εκπρόσωπος, κλπ.)
 • Καταχώρηση πληροφοριακών δεδομένων ανά έντυπο
 • Πολλαπλά συστήματα παγίων (Φορολογικό, Λογιστικό, ΔΛΠ, κλπ.)
 • Πολλαπλοί συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο με χρήση ημερομηνιακών διαστημάτων
 • Δυνατότητα ενιαίας ενημέρωσης κίνησης παγίου ή για κάθε σύστημα παγίου χωριστά
 • Υποστήριξη περιόδων αδράνειας παγίου, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, κλπ.
 • Παρακολούθηση σχετιζόμενων παγίων
 • Υπολογισμός αποσβέσεων με ελεύθερη επιλογή περιοδικότητας
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων
 • Ταχύτητα στην καταχώρηση με ελεύθερη προσαρμογή της σχεδίασης της φόρμας και τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου, ανά χρήστη
 • Πρότυπα άρθρα και «έξυπνες» λειτουργίες, όπως π.χ. ενημέρωση πεδίου τύπου παραστατικού από τελευταία ενημέρωση συναλλασσόμενου
 • Δυνατότητα παράλληλης ενημέρωσης ξένων νομισμάτων
 • Άμεση πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενου, στοιχεία CRM, καρτέλα λογ/σμού
 • Πληθώρα φίλτρων και παραμετροποιήσεων σε επίσημες και πληροφοριακές εκτυπώσεις
 • Προφίλ εκτυπώσεων για άμεση εκτέλεση προ-παραμετροποιημένων εκτυπωτικών με ένα κλικ
 • Εκτύπωση σε χαρτί, εξαγωγή σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων (.pdf, .xls, .doc, κλπ.) και εμφάνιση σε WYSIWYG ή πλέγμα (grid)
 • Data zoom-in μέχρι και επίπεδο άρθρου / εγγραφής
 • Ελεύθερος σχεδιασμός custom εκτυπώσεων μέσω συστήματος E.R.G. (Easy Report Generator)
 • Δημιουργία πολλαπλών Προτύπων για όλα τα είδη Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμειακές Ροές, Μεταβολή Καθαρής Θέσης)
 • Δυναμική διαμόρφωση Ενοτήτων, Κονδυλίων και Στηλών ανα Πρότυπο με δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου
 • Ορισμός πλήθους Περιόδων Οικονομικής Κατάστασης
 • Αυτόματη ανάκτηση και συμπλήρωση Κατάστασης με Ανάκτηση από Δεδομένα Λογιστικής και Αποθηκευμένη Κατάσταση
 • Δυνατότητα υπολογισμού και εκτύπωσης σε πολλαπλά νομίσματα και γλώσσες
 • Σύνδεση με οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή της αγοράς και ενημέρωση κινήσεων, συναλλασσόμενων και λογαριασμών μέσω του μοναδικού εργαλείου «Import Designer»
 • Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων μέσω του εργαλείου «FastImport»
 • Ενσωμάτωση και ενοποίηση δεδομένων Λογιστικής από όλες τις εφαρμογές της σειράς Pylon
 • Ενημέρωση από τις εφαρμογές Extra, Hyper, Business και Pylon Μισθοδοσία

Αυτόματη Υποβολή Εντύπων (Online)

Βάλτε τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία ετοιμασίας των φορολογικών και λογιστικών σας εντύπων. Υπολογίστε και συμπληρώστε αυτόματα όλα τα έντυπα και υποβάλετέ τα με ένα κλικ στην εκάστοτε ηλεκτρονική υπηρεσία του TaxisNet.

 

Πλήρης Αυτοτέλεια των Λογιστικών Χρήσεων

Οι χρήσεις έχουν πλήρη αυτοτέλεια μεταξύ τους και μπορούν μεταξύ τους να έχουν διαφορετικές περιόδους (μήνας, εβδομάδα, μέρα, κλπ), κατηγορία βιβλίων ή ακόμα και Λογιστικά Σχέδια! Έτσι μπορείτε πιο εύκολα να διατηρείτε όλα τα δεδομένα σας συγκεντρωμένα και να μη χρειάζεται να δημιουργήσετε νέα εταιρεία κάθε φορά που προκύπτει μία μικρή ή μεγάλη αλλαγή στις λογιστικές της παραμέτρους!

Advanced Χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Με την ευκολία ενός κλικ δείτε τα οικονομικά στοιχεία ενός συναλλασσόμενου, πάρτε την τρέχουσα Οικονομική Εικόνα, κάντε συγκρίσεις με το παρελθόν και αξιολογείστε τις επιδόσεις της επιχείρησης με τους Αριθμοδείκτες και αναβαθμίστε εύκολα και γρήγορα το χρηματοοικονομικό reporting της επιχείρησής!

Εξάγετε το Report σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε (όπως Pdf, Word, Excel, Csv) και μοιραστείτε το με αυτούς που θέλετε για το επόμενό σας meeting!

Ελεύθερα Πεδία χρήστη

Μετατρέψτε τη λογιστική σας εφαρμογή στο απόλυτο εργαλείο διοικητικής και οικονομικής πληροφόρησης.

Τα extra out of the box- custom πεδία που είναι διαθέσιμα σε κάθε σας καταχώρηση είναι ικανά να ενσωματώσουν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε είτε αναβαθμίζοντας το reporting της Οικονομικής Διεύθυνσης είτε προσφέροντας μία γέφυρα επικοινωνίας με άλλα συστήματα και κέντρα πληροφόρησης της κάθε επιχείρησης.

Παρουσίαση

Το απόλυτο εργαλείο ψηφιοποίησης, διαχείρισης και καταχώρησης εγγράφων σε μια ενιαία και μόνο ενσωματωμένη διαδικασία.

Ψηφιοποιήστε, καταχωρείστε αυτόματα και αρχειοθετήστε ηλεκτρονικά όλα τα παραστατικά του γραφείου σας χρησιμοποιώντας μόνο τη συσκευή σας (scanner, tablet, κινητό) !

Διαδικασία ελέγχου

Η διαδικασία ελέγχου και αναζήτησης των παραχθέντων παραστατικών/εγγράφων πραγματοποιείται με ευκολία, ώστε να προχωρά ο χρήστης άμεσα σε αλλαγές ή τροποποιήσεις

Παράλληλη λειτουργία

Η εφαρμογή λειτουργεί άριστα και δεν επιβαρύνει ούτε επιβαρύνεται από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί η συσκευή σας. Οι εφαρμογές που «τρέχουν» στην συσκευή σας συνεχίζουν την λειτουργία τους χωρίς διακοπές, καθώς το Digital Accounting Cyprus εφαρμόζει την ψηφιοποίηση των παραστατικών

Απλή διαδικασία σάρωσης

Απλή διαδικασία σάρωσης (σκανάρισμα) και αυτοματοποιημένη λειτουργία μεταφοράς (από το σκανάρισμα απευθείας στην εφαρμογή), χωρίς «ενδιάμεσα στάδια», εγκατάσταση ή επιπλέον παραμετροποίηση

Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων

Πραγματοποιείται αυτόματη εισαγωγή δεδομένων στις εφαρμογές της Epsilon Net, Hyper & Extra Λογιστική. Εξοικονόμηση χρόνου χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια από τον χρήστη με την ενημέρωση των παραστατικών άμεσα στην λογιστική εφαρμογή που χρησιμοποιεί

Ταχύτητα επεξεργασίας και εμφάνισης

Η On Premise λειτουργία μειώνει τον χρόνο της διαδικασίας από την σάρωση στην εμφάνιση του παραστατικού στην οθόνη του χρήστη. Δεν απαιτεί σύνδεση στο ίντερνετ, ώστε να εξαρτάται η προβολή των αρχείων από την ταχύτητα του εκάστοτε δικτύου. Επεξεργασία και εμφάνιση των παραστατικών στο μάξιμουμ χωρίς την εμπλοκή τρίτων.

Λειτουργία χωρίς Scanner

Στην περίπτωση του πελάτη που μας αποστέλλει τα παραστατικά του σε μορφή pdf τότε το Digital Accounting Cyprus τα ψηφιοποιεί και τα εισάγει στο λογιστικό μας σύστημα χωρίς να χρειάζεται να τα σκανάρουμε.

Συμβατότητα

Το Digital Accounting Cyprus λειτουργεί με σκάνερ, κινητό ή τάμπλετ και είναι συμβατό με τις περισσότερες συσκευές της αγοράς . Δεν απαιτείται η αγορά ειδικής συσκευής για να λειτουργήσει η εφαρμογή. Άμεση εγκατάσταση και λειτουργία στην συσκευή του χρήστη.

Αυτόματη αρχειοθέτηση

Έπειτα από την σάρωση και την εισαγωγή των παραστατικών στις λογιστικές εφαρμογές της Epsilon Net, πραγματοποιείται αρχειοθέτηση χωρίς επιπλέον διαδικασίες από τον χρήστη. Η οργάνωση των παραστατικών είναι πλέον αυτόματη διαδικασία στις λειτουργίες ενός τεχνολογικά αναβαθμισμένου λογιστικού γραφείου.

Χωρίς επιπλέον χρεώσεις με βάση τον όγκο των παραστατικών

Χωρίς κανένα επιπλέον κόστος παραμετροποίησης / εγκατάστασης

Χωρίς χρήση και χωρίς απασχόληση της γραμμή του Internet σας

Χωρίς ανάγκη «εκμάθησης» για αξιόπιστη λειτουργία

 • Χωρίς επιπλέον χρεώσεις με βάση τον όγκο των παραστατικών
 • Χωρίς κανένα επιπλέον κόστος παραμετροποίησης / εγκατάστασης
 • Χωρίς χρήση και χωρίς απασχόληση της γραμμή του Internet σας
 • Χωρίς ανάγκη «εκμάθησης» για αξιόπιστη λειτουργία
Μοναδικά χαρακτηριστικά
 • Απλή και κατανοητή λειτουργία (από το σκανάρισμα κατευθείαν στο πρόγραμμα), χωρίς “ενδιάμεσα λειτουργικά στάδια” και ανάγκες παραμετροποίησης
 • Ταχύτητα στην επεξεργασία χωρίς εξάρτηση από το φόρτο τρίτων παρόχων (π.χ. Online Services)
 • Αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • εύκολη διαδικασία ελέγχου παραχθέντων εγγράφων
 • Συμβατό με την συντριπτική πλειοψηφία των συσκευών της αγοράς
 • Παράλληλη λειτουργία χωρίς επιβάρυνση σε χρόνο & κόστος για τον τελικό χρήστη της εφαρμογής

Απόκτηση

Αποκτήστε σήμερα το Pylon Accounting Cyprus μόνο με την αξία του ετήσιου συμβολαίου χωρίς να απαιτείται κόστος αγοράς ποτέ!